• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Mikä on KotiapuKuponki?

Kotiapukuponki on kotiapua tarvitsevien harkinnanvarainen taloudellinen tuki. Kuponkia voivat hakea määrärahojen puitteissa kaikki Alaounasjoen, Alakemijoen, Ranuantien, Sodankyläntien, Yläkemijoen ja Yläounasjoen aluelautakuntien alueiden kylillä vakituisesti asuvat asukkaat, jotka täyttävät alla olevat perusteet.

Myöntämisperusteet:

 • asiakas asuu aluelautakunnan toiminta-alueella
 • KotiapuKuponki myönnetään tilapäiseen kotiavun tarpeeseen, kun asiakkaan toimintakyky on rajoittunut esimerkiksi seuraavista syistä: korkea ikä, pitkäaikaissairaus (mm. tuki- ja liikuntaelinsairaudet), sairaalasta kotiuttaminen (mm. leikkauksen jälkeinen toimintakyvyttömyys), muu tilapäinen sairastuminen, perheen muuttunut tilanne (mm. omaisen kuolema, avioero)

KotiapuKuponki on henkilökohtainen harkinnanvarainen tuki. Kuponkia ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. KotiapuKupongilla ostettuun palveluun voi käyttää tukimuotona vain KotiapuKuponkia.

KotiapuKupongin arvo on 50 % palvelun kokonaishinnasta. Asiakas maksaa itse palvelun kokonaishinnan ja KotiapuKupongin välisen erotuksen. KotiapuKuponki on voimassa päätöksentekovuoden loppuun asti. Vuosittainen viimeinen hakuaika on 31.10.

Harkinnanvaraista tukea kotiapupalveluihin voi saada kerran vuodessa enintään 200 euroa / asiakas.

 • asiakas saa tällöin hankkia palvelua 400 eurolla ja maksaa niistä itse 200 euroa
 • kuponkeja voidaan myöntää useampi, esim. 4 kpl 50 euron tai 2 kpl 100 euron kuponkia
 • asiakas voi hankkia palveluita yhteen tai useampaan tarpeeseen
Asiakkaan KotiapuKuponki -opas ja hakemuskaavake

Palveluntuottajan ohjeet

Rovaniemen kaupungin alueelliset palvelut hyväksyy hakemuksesta ne palveluntuottajat, joiden palveluihin aluelautakunnan päättämää KotiapuKuponki -määrärahaa voidaan käyttää Alaounasjoen, Alakemijoen, Ranuantien, Sodankyläntien ja Yläounasjoen alue-lautakunta-alueilla. Hyväksymisperusteet täyttävä palveluntuottaja voi toimia yhden tai useamman aluelautakunnan toiminta-alueella.

Valintaperusteet
Palveluntuottaja

 • tuottaa palveluja aluelautakunta-alueella
 • on ennakkoperintärekisterissä
 • sitoutuu palvelun hyvään laatuun ja luotettavuuteen
 • sitoutuu noudattamaan salassapitovelvollisuutta
 • palveluntuottajalla on vastuuvakuutus
 • huolehtii tietosuojasta ja henkilörekisteristä tietosuoja-asetuksen mukaisesti (EU 679/2016, artikla 6)

  Yrityksen on toimitettava hakemuksen liitteenä seuraavat tiedot hyväksymistä varten
 • yrityksen tarjoamat palvelut, palvelun kuvaus ja palvelujen hinnat
 • todistus vastuuvakuutuksesta
 • viimeisimmän valmistuneen tilinpäätöksen
 • päätöksentekijä saa tarkistaa yritystä koskevia tietoja niitä hallinnoivilta viranomaisilta
 • Palveluntuottaja KotiapuKuponki -opas, hakemuskaavake ja Kotiapukuponki -liite laskuun
  Lisätietoja

  Aluesihteeri
  Satu Tuovinen, vs.
  050 349 6106
  satu.tuovinen@rovaniemi.fi

  Osoite:
  Kauppakeskus Revontuli 
  Koskikatu 27 B 2. krs, 96100 Rovaniemi
  Postiosoite:
  Alueelliset palvelut
  PL 8216, 96101 Rovaniemi