• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Ylikylän historiaa

Ylikylän alueella on ollut maaperätutkimusten mukaan asutustoimintaa jo varhaisella metallikaudella vuosien 750-530 eaa. tienoilla. Nimistö- ja perimätietojen sekä erilaisten löytöjen mukaan oletetaan, ja esim. 1981 suoritetut kaivaukset Muuskonniemessä vahvistavat, että Rovaniemi oli 1000-1200-luvuilla karjalaisille tärkeä kauppa-asema.

Alueen hallinnasta käytiin kovaa kamppailua, joka oli aina vahvemman sanelemaa kauppa- ja heimokuntien oikeutta. Esimerkiksi keskikesällä vuonna 1578 Rovaniemi ja Korkalo tuhottiin täysin, kun Suomi oli sodassa Venäjän kanssa ja vihollinen tunkeutui myös Kemijoen yläjuoksulle asti. Vuonna 1589 tunkeutui uusi vienalaisjoukko Kemijokea alas ja he panivat taas täydellisen hävityksen toimeen Rovaniemellä.

Asutus Rovaniemellä oli 1550- luvulla pääasiassa Ounasjoki-varressa ja vahvimmin Ylikylässä joen länsirannalla. Seudulla oli 14 taloa, kun Korkalon puolella oli vain 6 taloa. Asiakirjoissa taloja on alettu kutsua nimillä vasta 1600- luvulla. Mm. Kerttula, Hanni, Kunnari, Poikela, Törmänen, Maunu ja Sipola mainitaan Ylikylästä. Näissä taloissa asuneita sukuja ei ole voitu seurata riittävän luotettavasti tälle ajalle asti, sillä talonpoikien vaihtuvuus oli vilkasta.

Ylikylä muuttui 1960 ja 1970- luvuilla Rovaniemellä työssä käyvien asumalähiöksi ja kylä sai kerros- ja rivitaloja. Myös jälleenrakennuskaudella pystytetyt puolitoistakerroksiset omakotitalot saivat viereensä matalia tasakattoisia tiilitaloja. Rakentamista ohjattiin kaavoituksella ja vuonna 1966 valmistui Ylikylään ensimmäinen rakennuskaava. Pienempiä kunnan asuntotuotantoa tukevia kaavan laajennuksia on laadittu vuosien varrella useampiakin ja viimeisin laajennus tapahtui 1998-2000.

Lähde:
Ylikylän kehittämissuunnitelma 1998