• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat

 Kehittämistukien käyttö rakentamiseen Rovaniemellä

Rovaniemen maaseutumaisille osille on kohdennettu tuleville vuosille runsaasti erilaisia kehittämistukia. Tukia hallinnoivat useat eri tahot, kuten Rovaniemen kaupunki, Peräpohjolan kehitys ry ja Lapin Liitto. Alle on koottu ohjeistus kehittämistukien avulla tapahtuvaan rakentamiseen. Ohjeiden tarkoituksena on selvittää hakijalle rakentamiseen ja maan käyttöön liittyviä lakeja, säännöksiä ja asetuksia. Tavoitteena on, että rakentaminen ja kehittäminen olisi kaikkien osapuolten edun mukaista. Ennen kehittämiskohteen virallista suunnittelua, tutustukaa seuraaviin ohjeisiin:

1. Selvittäkää maanomistusolot

Maan omistajana voi olla esim. Metsähallitus, kaupunki tai yksityinen taho. Tehkää alueen käyttämisestä sopimus kirjallisesti. Sopimuksen tulisi olla voimassa vähintään viisi vuotta ja sitä tulisi tarkastella aina sopimusjakson päätyttyä. Sopimuksessa tulisi olla myös maininta mahdollisen maanomistusolon muutoksen varalta. Tiedot maanomistusoloista ja maanomistajasta saa kaupungin maanhankinta- ja luovutusyksiköstä www.rovaniemi.fi/tontit tai maanmittauslaitoksesta www.maanmittauslaitos.fi

2. Tutustukaa kaupungin rakennusjärjestykseen

Kaikenlainen rakentaminen tarvitsee lähes poikkeuksetta aina jonkinlaisen luvan Kaupungin rakennusjärjestys määrittelee kaiken rakentamiseen liittyvän toiminnan kaupungin alueella. Siitä selviää aluekohtaisesti, minkälaisia lupia tai ilmoituksia rakennettava kohde vaatii rakennusvalvontaan tai ympäristönsuojelutoimeen. Rakennusjärjestys löytyy oheisesta linkistä. ktweb.rovaniemi.fi/. Koko kaupunkia koskeva kaavakartta avautuu tästä linkistä www.rovaniemi.fi/kaavatori. Rakentamiseen tarvittavat luvat löytyvät tästä linkistä rakennusvalvonta.

3. Erityiskohteet

Rakennusjärjestyksestä selviää valtaosa kaikesta lupamenettelystä. Mutta jos jokin asia jäi mietityttämään niin lisätietoja saa seuraavista osoitteista:

 • Jos rakennettava tai korjattava kohde sijaitsee Natura- tai luonnonsuojelualueella tai epäillään että ko. alueella olisi uhanalaisia kasveja tai eläimiä, niin Ympäristökeskuksen Luonnonsuojeluosasto antaa yksittäisistä alueista tarkat ohjeet suunnitteluun. Lisätietoja antaa taina.kojola@ymparisto.fi  tai 040-571 7734
 • Jos rakentaminen tapahtuu lähellä luonnontilaisia vesistöjä ja siihen voi liittyä vesiensuojelulain mukaisia rajoitteita, niin lisätietoja antaa Ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluosasto tiina.kamarainen@ymparisto.fi tai 040 – 716 6034
 • Jos kehitettävä kohde on vanha ja epäillään, että siihen kohdistuu suojelullisia velvoitteita, niin tällaisista kohteista saa lisätietoa kaupungin rakennusvalvonnasta tai museovirastosta www.museovirasto.fi 

4. Ilmoitus paliskunnalle

Laki Metsähallituksesta sekä poronhoitolaki edellyttävät, että rakennettaessa valtion maille (mm. Metsähallitus) on rakentajan velvollisuus neuvotella paikallisen paliskunnan kanssa ennen toiminnan aloittamista.  Hyvä ja kohtelias tapa on ilmoittaa paliskunnalle kaikista suurimmista rakennushankkeista, vaikka maa olisi kaupungin tai yksityisten hallussa. Näin porotaloudella on mahdollisuus varautua oman toiminnan muutoksiin.

Lisätietoja poronhoidosta löytyy paliskuntien verkkosivuilta www.paliskunnat.fi
Rovaniemen alueen paliskuntien rajat löytyvät:http://www.paliskunnat.fi/website/paliskuntarajat/viewer.htm 
paliskuntien yhteystiedot ovat:

Pyhä-kallio  Varaporoisäntä Mikko Ylinampa mikko.ylinampa@paliskunnat.fi tai 0400–976 187
Poikajärvi    Poroisäntä Veikko Heiskari 040 561 1235
Narkaus       Poroisäntä Antero Petäjäjärvi antero.petajajarvi@paliskunnat.fi tai 0400- 151 988
Palojärvi       Poroisäntä Jouni Vuolo jouni.vuolo@paliskunnat.fi tai 0400- 350 656
Vanttaus      Poroisäntä Seppo Karvonen 040–741 1969
Jääskö         Poroisäntä Kari Ollila 040–577 2301
Niemelä        Poroisäntä Matti Komulainen 0400 696 721

Muut paliskuntien yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.paliskunnat.fi