• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Kylien ja asukastoiminnan kehittämis- ja toimintatuet sekä hoitokalastustuki 2017

Kehittämistuilla edistetään asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia, turvallista arkea sekä kylien ja asuinalueiden elinvoimaisuutta. Rovaniemen kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea tukea seuraavasti:

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: liikunta- ja kulttuuriharrasteet

 • asukkaiden turvallisen arjen edistäminen: mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen omien voimavarojen puitteissa, hyvän arjen toimiva vuorovaikutus, turvallinen ympäristö ja asuminen

 • uudet kehittämisideat ja kokeilut

 • maisema- ja ympäristönhoitotyöt

 • asukkaiden laajemmat yhteishankkeet

 • asukasviestintä ja kehittämistoimintaan sisältyvä markkinointi sekä

 • koulutustoiminta.

Hakuaika: keskiviikko 15.3.2017 klo 16.00 mennessä.

 

Tuen määrä ja hakemukset

Säätiön kehittämistuen 2017 määrä aluelautakunta-alueiden ja kehyskylien hankkeisiin on 217 500 euroa, josta kehyskylien osuus on 26 500 euroa. Hakemukset osoitetaan Alaounasjoen, Yläounasjoen, Alakemijoen, Yläkemijoen, Sodankyläntien ja Ranuantien suuntien osalta oman alueen aluelautakunnalle. Kehyskylien hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle.

Kaupunginosissa toimiville asukas-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistyksille on varattu kehittämistukea yhteensä 10 000 euroa. Asukasyhteisöjen hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle.

Yhdistysten toimintatukea myönnetään 220 euroa kaikille rekisteröidyille, Rovaniemen kaupungin alueella toimiville asukasyhteisöille. Hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle.

Kaikki hakemukset toimitetaan Rovaniemen kaupungin kirjaamoon, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Hakemus sisältää: toimintasuunnitelman ja talousarvion 2017 sekä selvityksen 2016 tuen käytöstä ja muista rahoituksista. Kuoreen merkintä ”Kylä- ja asukastoiminnan tuet”. Uusi tukipäätös on mahdollinen, kun aikaisemmat tukitilitykset on hyväksytty.

Kylien hakemusten tulee noudattaa kehittämissäätiön sääntöjä ja tarkoitusta. Säätiö edellyttää, että tuensaajat raportoivat varojen käytöstä neljännesvuosittain säätiön hallitukselle.

 

Järvien hoitokalastustuki 2017

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on varannut tukea vuoden 2017 vesistöjen hoitokalastushankkeisiin 15 000 euroa. Tukea myönnetään enintään 1500 euroa vesistöä kohden. Hoitokalastus tulee suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin. Hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kuoreen merkintä: ”Hoitokalastustuki”

Kaikki hakukaavakkeet 2017: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginosat/Asukastoiminnan-avustukset sekä palvelupiste Osviitta, Hallituskatu 7. Tiedustelut: asukasasiamies Maarit Alikoski 050 374 8495 maarit.alikoski@rovaniemi.fi