• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Kylä- ja asukastoiminnan kehittämistuet sekä järvien hoitokalastustuki. Hakuaika vuodelle 2019 on päättynyt. Haku vuodelle 2020 avautuu helmi-maaliskuussa.

Rovaniemen kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea kehittämis- ja/tai toimintatukea seuraavasti:

 • Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen; liikunta- ja kulttuuritoiminta jne.
 • Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
 • Elinympäristön kehittäminen; ympäristönhoitotyöt, reitit, laavut jne.
 • Kokoontumistilojen kehittäminen ja käytön monipuolistaminen
 • Kylien ja alueiden yhteistyön lisääminen
 • Koulutustoiminta
 • Tiedotus ja markkinointi 

Kehittämismäärärahoilla suoritetut hankinnat ovat asukas- ja kyläyhdistysten käytössä ja niitä ei vuokrata esim. yksittäisten henkilöiden käyttöön. Määrärahoista ei rahoiteta tarjoilukuluja eikä palkintoja. 

Kehittämismäärärahat alueittain 2019

 • Alakemijoki 31 400 €
 • Alaounasjoki 29 400 €
 • Ranuantie 25 900 €
 • Sodankyläntie 29 400 €
 • Yläkemijoki 23 500 €
 • Yläounasjoki 25 400 €
 • Kehyskylät 25 000 €
 • Asukasyhdistykset 10 000 €

Yhdistysten toimintatukea myönnetään 250 euroa kaikille rekisteröidyille, Rovaniemen kaupungin alueella toimiville asukas- ja kyläyhteisöille.

Hakuaika: haut päättyneet 2019

 

HAKEMUKSET

Kaupunginosissa toimivien asukas-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistysten sekä kehyskylien hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle. Alaounasjoen, Yläounasjoen, Alakemijoen, Yläkemijoen, Sodankyläntien ja Ranuantien suuntien hakemukset osoitetaan oman alueen aluelautakunnalle. Kaikki hakemukset toimitetaan Rovaniemen kaupungin kirjaamoon, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kuoreen merkintä ”Kylä- ja asukastoiminnan tuet”.

Hakemus sisältää: toimintasuunnitelman ja talousarvion 2019 sekä selvityksen 2018 tuen käytöstä ja muista rahoituksista.  Uusi tukipäätös on mahdollinen, kun aikaisemmat tukitilitykset on hyväksytty.

 

JÄRVIEN HOITOKALASTUSTUKI 2019

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on varannut tukea vuoden 2019 vesistöjen hoitokalastushankkeisiin 20 000 euroa. Tukea myönnetään enintään 1500 euroa vesistöä kohden. Hoitokalastus tulee suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin. Hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kuoreen merkintä: ”Hoitokalastustuki” 

Hakuaika: torstaihin 28.02.2019 klo 16.00 mennessä.

Kaikki hakukaavakkeet

Http://www.rovaniemi.fi/asukastoiminnanavustukset sekä palvelupiste Osviitta, Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25 2 krs., 96200 Rovaniemi

Tiedustelut: Riina Koskiniemi p. 040 481 4056, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi ja Satu Tuovinen p. 050 349 6106, satu.tuovinen@rovaniemi.fi.