• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat

Kolmannen kaupunginosan asukasyhdistyksen 36. toimintavuosi (2016):

3koy.jpg

Ajankohtaista

(Sivun alalaidassa on linkkejä menneisiin tapahtumiin)

Hyvät päättäjät

Kolmannen kaupunginosan asukasyhdistys on huolissaan kaupunkikuvastamme ja valitamme tavastanne sivuuttaa jatkuvasti oman kaupunkinne asukkaiden vaatimukset ja tarpeet. Kaupungin hyvinvointi lähtee meistä asukkaista ja tehtävänne on kuunnella ja käyttää hyväksenne saatua tietoa, ja edes lukea kirjoituksemme.

Suuntana näyttää olevan kaiken vanhan ja kauniin purkaminen tämän päiväisen betonirakentamisen sijaan. Tuntuu, että kaupunki on gryndereiden pauloissa ja on unohtanut meidät, jotka rahoitamme verorahoillamme täyttymätöntä säkkiänne. Tehdään hengettömiä rakennuksia, vaikka näitä entisiä rakennuksia voitaisiin hyvin käyttää edelleenkin.

Esim. nukketeatteritalo on homeeton, kaunis ja harmooninen rakennus antaen kaupungille sen kaipaamaa silmäniloa ja lämpöä niin meille asukkaille kuin turisteillekin. Esim. Kiertotie 2:ssa bänditiloina käytetyn rakennuksen harrastustiloja ei enää voida käyttää. Kaupungilla ei ole kuulemma osoittaa uutta harrastuspaikkaa, vaikka Rovakatu 4:ssä on valmiina sopivat tilat todella monenmoisia harrastuksia ja eri harrasteryhmiä varten, jos kaupungilla vain tahtoa löytyisi.

Aiotaanko kokonaan tyrehdyttää kaupunkilaisten vireä toiminta. Harrastustiloja tarvitaan, jotta kaupunki ja kaupunkilaiset voisivat paremmin. Vireys nostaa kaupunkimme imagoa ja tahtoa yhteiseen hyvään nuorisonkin asioissa.

Keskustaan tarvittavassa uimahalliasiassakin on täysin sivuutettu kaupunkilaisten tarpeet ja toiveet. Kuten tekin tiedätte, kaupunki tarvitsee joka tapauksessa kaksi uimahallia. Ounasvaaran hallia tarvitaan palvelemaan varsinaista urheiluväkeä. Tuskin edes kilpauintia harrastava väki sopii siihen uuteenkaan halliin kuten Viljamissa pidetyssä keskustelutilaisuudessa kävi jo ilmi. Sinne eivät tule sopimaan koululaisryhmät, vammaiset sekä kasvava vanhus- ja eläkeläisporukka, jotka ehdottomasti tarvitsevat tätä toimintaa kuntonsa ja elämänlaadun ylläpitämiseksi.

Onko teillä varaa jatkuvasti jättää huomiotta meidät kaupunkilaiset, jotka itse asiassa olemme antaneet valtakirjallamme teille vallan?

Vastauksia odottaen,

Kolmannen kaupunginosan asukasyhdistys ry
Jouko Lampinen, puheenjohtaja
Timo Lappalainen, sihteeri

Tuletko kuulluksi? Voitko vaikuttaa? Keskustelutilaisuus asukkaiden osallistumisesta

Kolmannen kaupunginosan asukasyhdistys järjesti maaliskuun lopussa vuosikokouksensa yhteydessä keskustelutilaisuuden asukkaiden osallistamisesta kaupunginosansa kehittämiseen Rovaniemellä.

Illan aiheeseen johdattivat Lapin yliopiston lehtori Hanna Vakkala, kaupungin asukasasiamies Maarit Alikoski ja kaupunginvaltuutettu, vapaa-ajan lautakunnan jäsen Reino Rissanen.

Paikalla oli runsaat 20 kaupunkilaista. Uimahallin sijoituspaikkaongelma huolettaa edelleen. Tilaisuuteen osallistuneiden asiantuntevat ja vaativat kysymykset saivat luennoitsijat tarttumaan keskusta-asukkaita kipeimmin koskettaviin ongelmiin.

Vaikka luotiin valoisia tulevaisuudenkuvia, asukkaita tämä edelleen epäilyttää nykyisten kokemusten perusteella. Viimeksi juuri uimahalliasiassa kansalaisten mielipide on sivuutettu. Kaipaamme todellista kuulemista ilman moninkertaisia ”välikäsiä”. Olisimme yhtenä tasavertaisena neuvottelukumppanina jo suunnitteluvaiheessa sekä kun ratkaistaan alueemme asioita. Annoimme eväitä, jotta uskottavuus näiden meille arvokkaiden asioiden eteenpäin viemiseksi syntyisi ajatellen nimenomaan asukkaita. Edellytämme, että asukasyhdistykset ja sen myötä asukkaat oikeasti osallistetaan neuvottelukumppanina kotikaupunkimme suunnittelussa. Asukastieto on korvaamaton kokemustieto ratkaistessa alueemme asioita, onhan kaupunkia tarkoitus rakentaa asukkaille.

Tilaisuuden lopuksi pidetyssä yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltiin asukasyhdistyksen kuluvan vuoden toimintaa ja valittiin uusi hallitus. Asukasyhdistys pyrkii ylläpitämään laskiaisriehatapahtuman ja kehittämään kesä-/syystapahtuman Arktikumin rantaan. Kaava- ja rakentamisasioiden ohella jatketaan alueen eri osiin suuntautuvia katselmusretkiä ja osallistutaan Kauppatorin tapahtumiin ja torin kehittämiseen. Yhteistyö varsinkin lähialueen asukasyhdistysten kanssa on tärkeätä.

Yhdistyksessä jatketaan vanhojen valokuvien keruuta näyttelyn järjestämiseksi. Kenellä vain on vanhoja valokuvia kolmannesta kaupunginosasta, otamme mielellämme niitä kopioitaviksi. Tarkemmin asiasta kertoo ja kuvia ottaa vastaan Heikki Teppo (puh. 0400 397280).

Kiitämme luennoitsijoita sekä asukkaita mielenkiinnosta ja mukanaolosta.

Kolmannen kaupunginosan asukasyhdistys ry

Laskiaisrieha 7.2.2016

Asukasyhdistyksen järjestämä laskiaisrieha 7.2.2016 Korkalovaaran
pallokentällä Jokkatiellä keräsi paikalle satoja ihmisiä, paljon vanhempia lapsineen. Asukaskyselyyn tuli reilusti yli 100 vastausta. Asukasyhdistys tarjosi kuumaa mehua ja Aurinkopaari myi kahvia ja laskiaispullia. Kaikk´ män!

Makea_alas.JPG
Kuva: Irene Piippola

Laskiaisriehan asukaskysely tuotti kiitosta ja risuja 3. kaupunginosassa

Kolmannen kaupunginosan asukasyhdistyksen järjestämään laskiaisriehaan Korkalovaaran pallokentällä sunnuntaina 7.2. osallistui 300 pientä ja isompaa kaupunkilaista, joista lähes 100 vastasi järjestettyyn asukaskyselyyn.

Asukasyhdistys kysyi, mikä on hyvää ja mikä huonoa kolmannessa kaupunginosassa. Vastauksissa uimahallitoiminnan lopettaminen keskustasta oli yleinen huolenaihe. Palveluiden läheisyys on alueella viihtymisen vahvuus, ja lähipalveluja kaupunki myös painottaa asumisen tiivistämisen strategiassaan. Nyt yhtä tärkeimmistä palveluista ollaan ottamassa pois. Toinen huolenaihe on Lapinaukean tilanne. Alue näyttää ikävältä ja kentälle kaivettuun monttuun kertyy vaarallinen avoin vesiallas.

Lapinaukean lähistöllä Karhunkaatajantien alkupäässä on toinen murheellinen näkymä, liikerakennus joka on enää pelkkä taloröttelö rikottuine ikkunoineen. Molemmat tontit sijaitsevat keskeisesti vilkkaiden kulkuväylien varrella. Myös Kauppatorille toivottiin lisää viihtyvyyttä ja uutta ilmettä.

Kolmanteen kaupunginosaan on viime vuosina rakennettu paljon ja tiiviisti. Palautteen mukaan liian tiiviisti. Lisäksi huolena on kapeilla, alunperin omakotitaloalueelle rakennetuilla kaduilla lisääntynyt liikenne ja liian suuret nopeudet. Lapset kulkevat monissa kohdin, kuten Evakkotiellä, liikenteen seassa. Karhunkaatajantie, joka sai erittäin paljon kehuja ja jota pidetään kodikkaana katuna, on vastaajien mielestä varsinkin talvella liian kapea autoliikenteelle.

Linja-autoliikenne ei nykyisellään palvele riittävän hyvin kulkemista alueen eri tahoilta kaupunginosasta toiseen. Keskusta ja luonto ovat lähellä mutta talvisin toivottiin yhdyslatua Korkalovaaran latuverkostoon ja hiekoittamattomia kulkuväyliä potkukelkoille. Pallokentän luistelurata on liian pieni ja kentältä puuttuu lasten liikuntapaikka. Kenttää kiertämään toivottiin myös hiihtolatua.

Mutta vastaajat viihtyvät hyvin kaupunginosassa. Monilla ei ole mitään valittamista, päinvastoin kehuja piisaa. Hyvä sijainti, hyvät palvelut, ulkoilumahdollisuudet ja viheralueet, koulujen läheisyys, Rovalan palvelut, Pilke/Arktikumin tarjonta ja asukastoiminta saivat kehuja. Ihmiset ovat ystävällisiä ja alueella on kodikas tunnelma.

Asukasyhdistys kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita vastauksista. Kyselyyn vastanneiden kesken järjestetyn arvonnan palkinnot löysivät omistajansa. Kiitämme palkintojen lahjoittajia.

Kolmannen kaupunginosan asukasyhdistys

Asukkaat huolissaan uimahallin kohtalosta

Kauppatorin asukastuvalle 9.12.2015 kokoontuneet kaupunkilaiset olivat huolissaan keskikaupungin uimahallipalvelujen säilymisestä. Kutsun tilaisuuteen olivat saaneet vapaa-ajan lautakunnan kaikki jäsenet, vain puheenjohtaja Matti Torvinen ja jäsen Reino Rissanen noudattivat kutsua.

Selkeä evästys lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja valtuustolle oli nykyinen kahden hallin malli. Urheiluopisto keskittyköön urheiluun, keskikaupungin uimahalli tarvitaan kunto- ja terveysliikuntaan. Koulut ja päiväkodit tarvitsevat molempia.

Nykyisen uimahallin korjausta (tai sen sijoittamista keskustaan) puoltaa mm. sijainnin kaikille helppo saavutettavuus ja kansanterveydellinen merkitys kaikenikäisten omatoimisena aktiviteettina. Kansalaisten yhdenvertaisuuteen kuuluu oikeus iästä tai vammasta huolimatta saada liikuntapalveluja lähipalveluina. On myös sosiaalisesti elintärkeätä liikkua ja toimia yhdessä. Uimahallin liikuntasali on keskikaupungilla välttämätön yhteisten tilojen yhä vähentyessä. Nämä seikat, kuten myös sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset puuttuvat tehdyistä kustannuslaskelmista.

Useimpien puheenvuorojen huolena oli peruskysymys asukkaiden kuuntelemisesta. Aito osallistava demokratia edellyttää asukastiedon huomioonottamista jo asioiden valmisteluvaiheessa. Ennakoiva osallistumisen avoimuus on sujuva demokratiatyökalu.

1. ja 3. kaupunginosien asukasyhdistykset
Lisätietoa/menneitä tapahtumia
korundin_tilaisuus.pdf (367,3 kB) Asukastapaaminen Miten oli ennen. Muisteluksia alueen rakennus- ja asumishistoriasta.
Pilke-tilaisuus.pdf (618,5 kB) Asukasyhdistyksen järjestämä tutustumistilaisuus Pilkkeeseen 12.4.2011
Kolmannen kaupunginosan asukasyhdistyksen kartta:
3 kaup.osa ry kartta.png
Toimikunta
Jouko Lampinen, puh.joht.
puh. 0400 691 450, jouko.l.a.lampinen(a)gmail.com

Timo Lappalainen, sihteeri
lappalainent53(a)gmail.com
 
Asukasyhdistys kokoontuu Kauppatorin asukastuvalla.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 5€ vuodessa. Tilinumero on: Danskebank FI46 8000 2103 0395 73.