Etusivu>Palvelut>Kuntainfo>Vaalit>Presidentinvaali 2018>Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) viimeistään keskiviikkona 13.12.2017. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä perjantaina 8.12.2017 kello 24 eli tämän ajankohdan perusteella määräytyy äänioikeutetun vaalipiiri, kunta ja äänestysalue. Presidentinvaalin ensimmäisessä vaalissa ja mahdollisessa toisessa vaalissa käytetään samaa äänioikeusrekisteriä. 

Väestöreksiterikeskus laatii jokaiselle äänioikeutetulle henkilölle kaksi samanlaista ilmoituskorttia ja lähettää kortit yhdessä lähetyksessä viimeistään torstaina 4.2.2018 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Toinen ilmoituskortti on presidentinvaalin ensimmäistä vaalia varten ja toinen mahdollista toista vaalia varten. Ilmoituskortissa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot. Äänioikeusrekisteristä tulostetaan myöhemmin vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille.

Omien tietojen oikeellisuuden äänioikeusrekisterissä voi tarkistaa maistraateissa maanantaista kuusi viikkoa ennen vaalipäivää eli 18.12.2017 lähtien. Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty äänioikeusrekisteristä pois tai että häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen, voi tehdä äänioikeusrekisteriä koskevan oikaisuvaatimuksen maistraatille viimeistään maanantaina 12.1.2018 ennen kello 16. Äänioikeusrekisteri on lainvoimainen tiistaina 16.1.2018 kello 12 lukien.