• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Presidentinvaali 2018

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentiksi valitaan ehdokas, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Presidentiksi valitaan tällöin uudessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas.

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2018 presidentinvaalissa:

Ensimmäinen vaali:

• vaalipäivä sunnuntai 28.1.2018
• ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2018
• ennakkoäänestys ulkomailla 17.-20.1.2018
• ehdokasasettelu vahvistetaan 21.12.2017
• ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 12.12.2017 ennen klo 16
• äänioikeustiedot määräytyvät 8.12.2017 ja äänioikeusrekisteri perustetaan 13.12.2017.

Mikäli kukaan presidentinvaalin ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa vähintään puolia annetuista (hyväksytyistä) äänistä, toimitetaan toinen vaali, jossa ovat ehdokkaina kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Toinen vaali:

• vaalipäivä sunnuntai 11.2.2018
• ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.- 6.2.2018
• ennakkoäänestys ulkomailla 31.1-3.2.2018

Vaalitiedotteet
Kaikki
Ei uutisia-