• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Kuntavaalit järjestettiin   huhtikuussa 2017 vaalilain (714/1998) 144 §:n mukaisesti. Aiemmin kuntavaalit on järjestetty lokakuussa ja uusi valtuusto on aloittanut toimikautensa seuraavan vuoden alusta. Kuntalain muutoksen yhteydessä muutettiin kuntavaalien ajankohta huhtikuuksi ja uuden valtuuston toimikauden alkaminen kesäkuuhun (kuntalaki 410/2015 15 §).

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2017 kuntavaaleissa:

• Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
• Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.
• Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4.
• Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.
• Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. ennen klo 16
• Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 17.2. ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2.

Varsinaisena vaalipäivänä (9.4.2017) saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä kello 9 - 20. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

KUNTAVAALIT_leima1_kaiutin_1_0_4.png