Etusivu>Palvelut>Kuntainfo>Vaalit>Europarlamenttivaalit 2019>Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin, johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja europarlamenttivaaleissa 2019. Jokaisesta äänioikeutetusta otetaan äänioikeusrekisteriin tiedot sellaisina kuin ne ovat väestötietojärjestelmässä 5.4.2019 kello 24 eli tämän ajankohdan perusteella määräytyy äänioikeutetun vaalipiiri, kunta ja äänestysalue. Huomioitavaa on, että mikäli äänioikeutettu muuttaa uudelle paikkakunnalle tämän ajankohdan jälkeen, ei äänioikeus kuitenkaan siirry kuntaan johon äänioikeutettu on muuttanut. 

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää sen postitse viimeistään torstaina 2.5.2019 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänestäjän oman vaalipiirin yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista sekä tieto vaalipäivän äänestyspäivästä. Rovaniemellä äänioikeus tarkistetaan sekä yleisillä ennakkoäänestyspaikoilla että vaalipäivän äänestyspaikoilla henkilöllisyystodistuksen avulla sähköisesti, joten ilmoituskortin mukaan ottaminen äänestyspaikalle ei ole välttämätöntä.

Äänioikeusrekisteri on osa vaalitietojärjestelmää, johon on rekisteröity muun muassa tiedot vaalipäivän äänestyspaikoista ja ennakkoäänestyspaikoista ja -ajoista sekä kotimaassa että ulkomailla. Ennakkoäänestämisessä äänioikeus tarkistetaan äänioikeusrekisteristä ja siihen merkitään, milloin ja missä äänioikeutettu on äänestänyt ennakkoon. Myös vaalipäivänä Rovaniemellä äänioikeus tarkistetaan sekä sen käyttö merkitään sähköisesti. Vaalipäivänä käytettävä sähköinen vaaliluettelo on äänestysaluekohtainen ja myös paperiset vaaliluettelot on äänestyspaikoilla valmiudessa häiriötilanteiden varalta. Vaalitietojärjestelmään on yhteys maistraateista, ennakkoäänestyspaikoista ja kunnista.


Sähköinen ilmoituskortti

Vuoden 2019 eduskuntavaaleista lukien ilmoituksen äänioikeudesta voi saada paperipostin sijaan ensimmäistä kertaa sähköisessä muodossa. Saadaksesi äänioikeusilmoituksen sähköisesti, Suomi.fi-viestit tulee ottaa käyttöön. 

Omien tietojen oikeellisuuden äänioikeusrekisterissä voi tarkistaa maistraateissa maanantaista kuusi viikkoa ennen vaalipäivää eli maanantaista 15.4.2019 lähtien. Äänioikeusrekisteristä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maistraatille viimeistään perjantaina 10.5.2019 klo 16.00 mennessä. Oikaisuvaatimuslomakkeen voit ladata tästä tai tämän sivun oikeasta laidasta.