• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Äänioikeus eduskuntavaaleissa

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 14.4.2001 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset. 

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin, johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja eduskuntavaaleissa 2019. Jokaisesta äänioikeutetusta otetaan äänioikeusrekisteriin tiedot sellaisina kuin ne ovat väestötietojärjestelmässä 22.2.2019 kello 24 eli tämän ajankohdan perusteella määräytyy äänioikeutetun vaalipiiri, kunta ja äänestysalue. Huomiotavaa on, että mikäli äänioikeutettu muuttaa uudelle paikkakunnalle tämän ajankohdan jälkeen, ei äänioikeus kuitenkaan siirry kuntaan johon äänioikeutettu on muuttanut. Tässä tilanteessa äänioikeutettu voi käyttää äänensä ennakkoäänestyksen aikana.

 

Yleistä äänioikeudesta

Äänioikeus on yleinen: Se perustuu sellaisiin edellytyksiin, jotka kansalaisella yleensä ovat, esimerkiksi Suomen kansalaisuus ja 18 vuoden ikä.

Äänioikeus on yhtäläinen: Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni.

Äänioikeus on luovuttamaton oikeus: Äänioikeutta on käytettävä aina henkilökohtaisesti. Kukaan ei voi äänestää toisen puolesta.

Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus: Jokainen äänioikeutettu päättää itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.

Äänioikeuteen liittyy vaalisalaisuus: Kukaan, sen enempää vaaliviranomaiset kuin muutkaan äänestäjät eivät voi saada tietää, ketä ehdokasta äänestäjä äänesti. Äänestäjä ei myöskään itse voi jälkikäteen todistaa, ketä ehdokasta hän äänesti. Vaalijärjestelyiden on turvattava vaalisalaisuuden toteutuminen.