• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Vaalit

Kuntavaalit

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Kuntavaalit järjestettiin huhtikuussa 2017 vaalilain (714/1998) 144 §:n mukaisesti. Aiemmin kuntavaalit on järjestetty lokakuussa ja uusi valtuusto on aloittanut toimikautensa seuraavan vuoden alusta. Kuntalain muutoksen yhteydessä muutettiin kuntavaalien ajankohta huhtikuuksi ja uuden valtuuston toimikauden alkaminen kesäkuuhun (kuntalaki 410/2015 15 §).

Valtuuston toimikausi on myös jatkossa neljä vuotta. Muutoksen vuoksi kuitenkin nykyisen valtuuston toimikausi pitenee vajaalla puolella vuodella toukokuun 2017 loppuun asti.

Eduskuntavaalit

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaalien vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Seuraavat eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2019.

Katso eduskuntavaalien 2011 tulos Lapin piirin osalta sivun oikean reunan linkistä.

Presidentinvaali

Suomen tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Edellinen presidentinvaali järjestettiin tammikuussa vuonna 2018, jolloin tasavallan presidentiksi valittiin Sauli Niinistö. Seuraava presidentinvaali toimitetaan vuonna 2024.

Europarlamenttivaalit

Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) järjestetään joka 5. vuosi. Edelliset europarlamenttivaalit toimitettiin kaikissa 28:ssä EU:n nykyisessä jäsenvaltiossa 22.-25.5.2014. Suomessa vaalipäivä oli sunnuntai 25.5.2014 ja ennakkoäänestys kotimaassa 14.-20.5. ja ulkomailla 14.-17.5.

Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Suomesta EP:n jäseniä valittiin vuoden 2014 vaaleissa 13.

Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa vuonna 2019.