• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Ajankohtaista
Prosessin eteneminen

Rovaniemi uudistaa vuoden 2017 aikana kaupunkistrategiansa. Kaupunkistrategialla ohjataan haluttuun suuntaan koko kaupunkikonsernin toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on elinvoimainen ja viihtyisä kaupunki, jossa on hyvä elää, toimia ja yrittää.

Strategiatyö aloitettiin 13.2.2017 kysymällä kuntalaisilta "Millaisena haluat nähdä Rovaniemen vuonna 2025?".  Kysely tuotti runsaasti aineistoa, mikä helpottaa kaupunkistrategian tavoitteiden valmistelua ja tulevaisuuden Rovaniemen kuntakuvan hahmottamista.

Kyselyn lisäksi kuntalaisille järjestettiin kaupunkistrategiaprosessista tiedottava, suoran osallistumisen mahdollistava kehittämisfoorumi 15.2.2017. Myös siitä saatiin tärkeitä askelmerkkejä kaupunkistrategian valmisteluun.

Kiitos jo tähänastisesta osallistumisesta! Analysoitua aineistoa löytyy kohdasta "Materiaalit".

Lopullisesta strategiasta päättää kaupunginvaltuusto talousarvion yhteydessä marraskuussa. Ennen sitä on kuitenkin monta vaihetta edessä ja uusia mahdollisuuksia vaikuttaa strategian sisältöön on tulossa. Luodaan yhdessä onnistunut strategia!

#rovaniemi2025
Gallup

Mikä nykyisen strategian arvoista kuvaa parhaiten Rovaniemeä?

Ota yhteyttä
Nimi: Alikoski Maarit
Nimike: Asukasasiamies
Tehtävä:
Nimi: Määttä Samppa
Nimike: Suunnittelija
Tehtävä:
Nimi: Kinnunen Kaisa
Nimike: Suunnittelija
Tehtävä: