• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Elinvoimainen arktinen pääkaupunki

Rovaniemi on turvallinen ja elinvoimainen kaupunki puhtaan luonnon keskellä. Kaupunki on kasvava arktisen osaamisen kohtaamispaikka, jossa on helppo elää ja menestyä. Hyvän elämän mahdollistaa sujuva arki sekä elämyksellinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö.

Tutustu uuteen kaupunkistrategiaamme, joka ulottuu vuoteen 2025 saakka.
Strategia 2025 löytyy täältä ja sen liiteosio täältä.
#rovaniemi2025

 

Ajankohtaista
Prosessin eteneminen

Rovaniemi uudisti vuoden 2017 aikana kaupunkistrategiansa. Kaupunkistrategialla ohjataan haluttuun suuntaan koko kaupunkikonsernin toiminnan kehittämistä.

Strategiatyö aloitettiin 13.2.2017 kysymällä kuntalaisilta "Millaisena haluat nähdä Rovaniemen vuonna 2025?".  Kysely tuotti runsaasti aineistoa, mikä helpotti kaupunkistrategian tavoitteiden valmistelua ja tulevaisuuden Rovaniemen kuntakuvan hahmottamista.

Kyselyn lisäksi kuntalaisille järjestettiin kaupunkistrategiaprosessista tiedottava, suoran osallistumisen mahdollistava kehittämisfoorumi 15.2.2017. Myös siitä saatiin tärkeitä askelmerkkejä kaupunkistrategian valmisteluun. Kaupunkistrategiatyöhön osallistui myös nuoria, yrittäjiä, päättäjiä  sekä viranhaltijoita. Aineistoa tilaisuuksista löytyy kohdasta "Materiaalit".

Lopullisesta strategiasta päätti kaupunginvaltuusto 11.12.2017. Kiitos kaikille strategian laadintaan osallistuneille!

#rovaniemi2025
Ota yhteyttä
Nimi: Alikoski Maarit
Nimike: Erityisasiantuntija, osallisuus ja vaikuttaminen
Tehtävä:
Nimi: Määttä Samppa
Nimike: Suunnittelija
Tehtävä:
Nimi: Kinnunen Kaisa
Nimike: Suunnittelija
Tehtävä: