• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Ruokapalvelukeskuksen vuoden 2012 asiakastyytyväisyyskyselyt on toteutettu marras-joulukuussa. Kyselyiden yhteenvedot ovat liitetiedostoina. Kyselyjen kokonaistulos on hyvä. Kiitämme saamastamme palautteesta ja niissä esiin tulleista hyvistä kehittämisehdotuksista, joita toteutamme mahdollisuuksien mukaan.

Laillistettu ravitsemusterapeutti selvitti Ruokapalvelun ruokalistojen ravitsemussuositusten toteutumisen loppuvuodesta 2013. Raportti liittetiedostona.