• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

 DSC_7156.JPG  DSC_7167.JPG

Rovaniemen muotoiluohjelma

Rovaniemen kaupungille valmistellaan muotoiluohjelmaa. Muotoiluohjelma valmistuu kevään 2013 aikana.

Tuetaanko muotoiluohjelmalla kaupunkistrategiaa, kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtuuria, viestintää vai palveluita? Onko muotoiluohjelman tarkoituksena selkiyttää kaupunkikuvaa, parantaa julkisia palveluita vai kannustaa alueen yrityksiä hyödyntämään muotoilua?

Kaikkea tätä. Onnistuessaan muotoiluohjelma tuo kaupunkilaisille ja kaupungissa vieraileville parempaa elämänlaatua. Se parantaa kaupungin toimivuutta, palvelujen sujuvuutta ja saa yritykset näkemään muotoilussa niille menestystä tuottavaa lisäarvoa.

Rovaniemi on Suomen ensimmäisiä kaupunkeja, joka on luomassa omaa muotoiluohjelmaansa. Tavoitteena on Rovaniemen alueen kehittyminen vahvaksi kansalliseksi ja kansainväliseksi muotoilun osaamiskeskittymäksi.

Muotoiluohjelman taustaa

Rovaniemen kaupungin kulttuurilautakunta päätti Rovaniemen muotoiluohjelman laatimisesta viime syksynä (22.9.2011, 58§). Rovaniemen kaupunki on liittänyt muotoilun elinkeinojen kehittämisohjelmaansa vuosille 2011 - 2016 ja tukee Lapin muotoiluohjelman toteuttamista. Rovaniemen muotoiluohjelma toteuttaa Lapin muotoiluohjelmaa tuomalla muotoilun mukaan kaupungin kehittämiseen ja ottamalla käyttäjät - asukkaat - mukaan innovaatioprosesseihin.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat hallitusohjelman mukaisesti käynnistäneet kansallisen muotoiluohjelman uudistamisen keväällä 2012. Muotoile Suomi -ohjelman yhtenä tavoitteena on edistää muotoilun laaja-alaisempaa käyttöä julkisissa palveluissa.

Rovaniemen muotoiluohjelman työryhmän jäsenet:

Rovaniemen muotoiluohjelmaa valmistelevassa työryhmässä on mukana kaupungin eri toimialojen edustajia, jäseniä kaupunkikuvatyöryhmästä, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan asiantuntijoita sekä strategisen ja palvelumuotoilun ammattilaisia.

Halonen-Laiti Liisa, kulttuurilautakunnan jäsen, Rovaniemen kaupunki
Kortelainen Sanna, toimitusjohtaja, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy
Korva Jorma, kaupunginarkkitehti, Rovaniemen kaupunki
Kotila-Martti Hilkka, kulttuurilautakunnan jäsen, Rovaniemen kaupunki, varapuheenjohtaja
Kukkola Lempi, hoitotyön esimies, terveyspalvelukeskus, Rovaniemen kaupunki
Liikkanen Hilkka, museotoimenjohtaja, Rovaniemen kaupunki
Luiro Anne, sivistystoimen asiantuntija, Rovaniemen kaupunki
Miettinen Satu, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto
Mikkonen Pave, arkkitehti, Archeus Oy
Oinaala Markku, ylilääkäri, Rovaniemen kaupunki
Olsén Ritva, perhepalvelujohtaja, Rovaniemen kaupunki
Peuraniemi Olli, kaupungininsinööri, Rovaniemen kaupunki
Seppälä Juha, toimitusjohtaja, Rovaniemen Kehitys Oy
Vuontisjärvi Hanna, varapuheenjohtaja, Lapin Muotoilijat ry

Työryhmää vetää Päivi Tahkokallio, toimitusjohtaja, Tahkokallio Design+
paivi@tahkokallio.fi
Puh. 050 324 3517

Työryhmän sihteeri, kulttuurijohtaja Marja Widenius, Rovaniemen kaupunki
marja.widenius@rovaniemi.fi
Puh. 040 553 9894