• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Koululaiset ja opiskelijat

 

 

Tervetuloa opintokäynnille Lapin metsämuseoon!
Lapin metsämuseon näyttely kertoo Rovaniemen ja Lapin historiaan kuuluvasta savotta-, uitto- ja metsätyöperinteestä.  Metsämuseon alueelta löytyy vanhoja savottarakennuksia ja erilaisia uitto- ja metsätyövälineitä eri aikakausilta. Lisätietoja museovierailua suunnitteleville-sivulta löytyy mm. ohjeita liikkumiseen ja valmiita tehtäviä liittyen metsähistoriaan.
Lapin metsämuseo sijaitsee Pöykkölässä n. 3,5 kilometrin päässä keskustasta Salmijärven rannalla.
Lapin metsämuseon sijainti kartalla

Tiedustelut ja varaukset:
p. 040 53 600 80 / Lapin metsämuseo


Lisätietoja museovierailua suunnitteleville
Pyydämme ilmoittamaan ryhmistä etukäteen, sillä museomme menee kiinni yleisöltä jo elokuun lopussa. Toivoisimme teidän ottavan opastuksen vierailuohjelmaanne, täten saatte enemmän irti museokierroksesta. Opastuksen hinta on koululaisryhmille 15 euroa, pääsymaksua ei koululaisilta peritä.
Opastettu kierros kestää noin tunnin, jonka jälkeen Ahmakuusikon kämpässä on tilaa (löytyy myös pöytiä ja tuoleja) syödä omia eväitä ja tehdä esimerkiksi aiheeseen liittyviä tehtäviä.


Käyttäytyminen museossa
Museoihin on tallennettu arvokasta ja usein korvaamatona aineellista kulttuuriperintöämme. Tämän vuoksi museossa liikkuessa on noudatettava erityista varovaisuutta ja huolellisuutta. Toisinaan esineet saattavat lasten ja nuorten silmissä näyttää arvottomilta "romuilta". Täytyy muistaa, että nämä "romut" kertovat meille menneiden aikojen elämästä; toisinaan nämä kolmiulotteiset esineet saattavatkin herätä "eloon" ja kuva menneisyydestä on helpompi hahmottaa konkreettiseen muotoon museossa kuin koulun penkillä kirjasta lukiessa.  

Museorakennusten sisällä ei saa nauttia omia eväitä (tuhoeläinten välttämiseksi), eväiden syömiseen on varattu tila joko Ahmakuusin kämpältä tai vaihtoehtoisesti niitä voi nauttia myös ulkona. Tulenteko on museoalueella ehdottomasti kielletty. Roskat viedään ulkona sijaitseviin ulkoroskiksiin.

TEHTÄVIÄ
Seuraavassa esimerkkejä kysymyksistä, joihin oppilaat voisivat etsiä vastauksia museostamme omatoimisesti. Osa tiedoista löytyy myös metsämuseon esitteestä. Voitte toki itsekin miettiä ja muokata kysymyksiä, pyytää oppilaita piirtämään kuvia metsätyövälineistä tms. omien toiveidenne ja tarpeidenne mukaan.

Kämppäelämä:
1. Ajomiesten kämpän (kohde 2) ja Ahmakuusikon kämpän (kohde 1) vertailua.
KYSYMYS:
Ajomiesten kämppä kertoo savottaelämästä 1900-luvun alussa ja Ahmakuusikon kämppä miesten kämppäelämästä 1950-luvulla. Miten näiden kahden kämpän asuinolosuhteet poikkeavat toisistaan.

VASTAUS:
1900-luvun alun ajomiesten kämppä edustaa tilapäistä majoittumistapaa, eli kämpät rakennettiin lähinnä yhden talven käyttöä ajatellen. Olot olivat alkeelliset; kämpässä oli yksi tulisija lämmitykseen, ruoanlaittoon ja vaatteiden kuivatukseen. Miehet nukkuivat yhteisillä makuulavitsoilla (peskoilla), eikä erillistä keittiötä tai emäntää ollut.

1950-luvun Ahmakuusikon kämpän oloihin vaikutti vuoden 1947 kämppälaki, joka takasi paremmat asuinolosuhteet miehille. Lain mukaan yhteen huoneeseen sai majoittaa korkeintaan 25 miestä, märille vaatteille oli oltava omat kuivatustilansa. Työmiehet nukkuivat kerrossängyissä ja jokaisella oli oma lukittava kaappi. Jätkille järjestettiin myös sivistävää ajanvietettä siirrettävien kämppäkirjastojen avulla.

Kämpillä tuli olla ruoanvalmistuksesta ja taloudesta huolehtiva emäntä. Ruoat valmistettiin keittiössä ja tarjoiltiin elämänluukun kautta. Emännille oli myös oma makuusoppinsa.

Metsätyö:
2. Luiron pirtti (kohde 3)
KYSYMYS: Luiron pirtissä on viisi huonetta. Huoneessa A kerrotaan metsätöiden kehittymisestä ja huoneessa C näet vanhoja metsätyövälineitä. Mikä mielestäsi on ollut suurin muutos mitä metsätöissä on tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana?

VASTAUS: Metsätyöt alkoivat voimakkaasti koneellistua 1950-luvulta alkaen. Vähitellen koneet syrjäyttivät hevoset ja jätkät, ja tilalle tuli koulutettu metsuri ja motokuski (monitoimikonekuski).

Ennen metsät kaadettiin yksinomaan käsipelillä justeerilla ja kirveen kanssa, ja kuljetuksessa apuna oli hevonen. Puut kuljetettiin tehtaille uittamalla.

Nykyään yli 90 % hakkuista tehdään koneellisesti monitoimikoneilla ja puiden kuljetus hoidetaan joko maanteitse tukkirekoilla tai rautateitä pitkin. Uitto loppui 1990-luvun alussa lähes kokonaan.

Savottahevonen:
3. Hevostalli (kohde 5) ja ajokaluvaraston (kohde 7) hevosvetoiset työvälineet

KYSYMYS: Mies ja hevonen olivat ennen tärkeimmät ja ainoat työvoimat metsätyömailla. Kuvaile, millaista hevosen elämä oli savotoilla.

VASTAUS: Hevosen elämä oli savotoiden aikaan raskasta.
Talli on rakennettu 1940-luvulla. Tallissa on maalattia, eikä siellä ollut lämmitystä, joten siellä oli kylmä. Lisäksi talli oli erittäin ahdas. Silti tämä talli oli parempi suoja kuin pelkät havut, joita käytettiin hevosten suojana ennen tallien rakentamista.

Kaikki ajokaluvarastossa näkyvät esineet ovat olleet hevosvetoisia; hevosia käytettiin talvella vetämään monenlaisia raskaita välineitä, kuten auroja, rekiä, vesipasoja ja raidehöyliä. Tukkien ajossa hevoset (ja miehet) joutuivat usein kahlaamaan umpihangessa. Tukkikuormaa vetävä hevonen veti kuormansa jäädytettyä varsitietä pitkin. Hevosten varusteet oli yleensä käsityönä tehtyjä.

Uitto:
4. Koivun uittopirtti (kohde 8) ja uittomakasiini (kohde 9), myös uittomakasiinin avokatos.

KYSYMYS: Mitä tarkoittaa uitto?  Ja mikä mahtaa olla uittopuomien tarkoitus?

VASTAUS: Ennen puut kuljetettiin tehtaille uittamalla ne puroja ja jokia pitkin. Uitto oli raskasta työtä miehille, sillä silloin kun puu kulki, miehet eivät saaneet nukkua, vaan puiden kulkua oli seurattava tarkkaan. Koivun uittopirtti rakennettiin uiton monivuotiseksi tukikohdaksi ja väsyneet uittomiehet saivat nukkua pirtin yläpeskoilla vieri vieressä.

Puomeilla ohjattiin puiden kulkua uiton aikaan. Niillä myös estettiin puita tarttumasta rantaan ja suojattiin uitettavia puita kiviltä. Puomit sidottiin toisiinsa erilaisilla puomisiteillä, joista luonnonmateriaaleista valmistetut siteet olivat heikoimpia ja metalliset siteet kestivät enemmän rasitusta. 

Metsätyökoneet:
5. Metsäkonekatoksesta (kohde 13) löytyy erilaisia metsätyökoneita, perimmäisenä Sandbergin veturi. Veturia käytettiin Suomen ensimmäisellä koneellisella metsätyömaalla Savukoskella vuosina 1912 – 1916. Metsäpäällikkö Hugo Sandberg tilasi kaksi tämmöistä veturia Amerikasta saakka ja toinen veturi on edelleen Savukoskella.

KYSYMYS: Höyryveturissa oli neljän hengen miehistö, joista yksi oli veturinkuljettaja. Missä veturinkuljettajan paikka oli veturissa?

VASTAUS: Sandbergin höyryveturin ohjaaja istui penkillä veturin keulassa, jossa oli iso ratti, jolla veturia ohjattiin. Ohjaaja joutui siis työskentelemään paljaan taivaan alla talvipakkasilla, joten hänen piti pukeutua susiturkkiin ja karvakenkiin.

 

*************************************
ESINEEN TUTKIMUSTEHTÄVÄ
Esineet kertovat meille paljon enemmän kuin ehkä aluksi huomaammekaan. Seuraavan tehtävän avulla laajennetaan yleistä kulttuurihistoriallista tietoisuutta aineellisen kulttuuriperintöön tutustuen.
Valitse museokäynniltä sinua kiinnostava esine ja tutustu siihen tarkemmin seuraavien kysymysten avulla.

1. Mitä ajattelet esineestä?
- Mitä ajatuksia esine nostaa mieleesi? Millaisia kysymyksiä tulee mieleen?

2. Nimeä esine
- Esineen nimi, käyttötarkoitus, esineen ikä

3. Esineen käyttäjä
- Kuka esinettä on käyttänyt? Mikä oli tärkeää esineen käyttäjälle? Miksi?

4. Esineen valmistus
- Miten esine on valmistettu? Onko se tehty koneella tehtaassa vai käsin?
- Kuka esineen on tehnyt? Mistä materiaalista esine on valmistettu?

5. Mitä voit kertoa esineestä?
- Havaintoja, esim. koko, väri, muoto, ajan merkkejä, muuta. 

6. Johtopäätöksiä ja lisäkysymyksiä
Mitä tiesit esineestä etukäteen?Millainen on esineen kulttuurinen viesti?
Tuliko mieleen lisäkysymyksiä?Mistä voisit löytää lisätietoa?

(Lähde: Museo oppimisympäristönä, toim. K. Kallio. Gummerus 2004.)