• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

 

Kuva-arkisto ja kuvapalveluhinnasto

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kuvatilauksissa voi kestää tavanomaista kauemmin. Poikkeustilanteesta johtuen emme myöskään voi vastaanottaa kuvalahjoituksia tällä hetkellä.

Kuva-arkiston Rovaniemeä ja Peräpohjolaa koskeva kokoelma sisältää n. 300.000 kuvaa. Pääosa aineistosta ajoittuu 1950–1970-luvuille. Näinä aikoina Rovaniemeä on erityisesti kuvannut Lauri Alanärä, Pauli Laalo, Arvo Ruonaniemi ja Aimo A. Tuomi. Toisesta maailmansodasta on kuvia rintamalta ja saksalaisista joukoista. Rovaniemen osalta on kuvia talvisodan pommitusten tuhoamista rakennuksista ja saksalaisten raunioittamasta kauppalasta. Iikka Paavalniemi on kuvannut 1910–1920-luvun Rovaniemeä. Lisäksi esimerkiksi Aatto Ahon, Hellin Ruokasen ja Auttin sisarusten valokuvat ovat ajalta ennen toista maailmansotaa. 


Lapin maakuntamuseolla on laaja K.M. Walleniuksen kokoelma. Se sisältää tuhansia kuvia, joiden aiheina ovat niin Petsamo, Lapin rajavartiosto, toinen maailmansota kuin Walleniuksen ura ja matkat. Yrjö Metsälän kokoelmassa on erityisesti kuvia luontomatkailusta, saamelaisuudesta ja Siilastuvan rajavartiostosta.

Osa kuva-arkiston kuvista on nähtävissä museon kokoelmaselaimen kautta.

Kuva-arkistossa on säilytettävänä vanhaa Rovaniemeä koskeva Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kokoelma ja saamelaisaiheinen Marja Vuorelaisen kokoelma. Myös pohjoista savotta- ja uittoperinnettä sisältävä Lapin metsämuseon kokoelma löytyy kuva-arkistosta. Lapin metsämuseon kuvia löytyy myös museotietokanta Kantapuusta


Lahjoitukset

Kokoelma karttuu vuosittain lahjoituksin ja museon oman dokumentointikuvauksen ansiosta. Otamme mielellämme vastaan lahjoituksia. Mahdollisista lahjoituksista on hyvä keskustella ensin puhelimitse tai sähköpostitse kuva-arkistonhoitajan kanssa. Tarvittaessa aineistoa voi tulla näyttämään museolle tai sitä voidaan museon henkilökunnan toimesta käydä katsomassa. Lahjoituksesta tehdään allekirjoitettu sopimus. Lahjoituksina otetaan vastaan valokuvia, jotka ovat museon toimialueelta ja joiden historiasta tiedetään mahdollisimman paljon.

Erityisiä kiinnostuksen aiheita museon keruuohjelmassa ovat tällä hetkellä Lapin sota- ja jälleenrakennusaika (1939–1950-luvun alku), Petsamo ja saksalaisiin sotajoukkoihin liittyvää materiaalia jatkosodan ajalta.

Kuva-arkistosta vastaa kuva-arkistonhoitaja Anni Arvio, anni.arvio(at)rovaniemi.fi , puh. 040 828 9699L_0133_III.jpg
Iikka Paavalniemen kuva luistelijoista Kemijoen jäällä. Taustalla on Rovaniemen kirkko ja yleinen sairaala. Vasemmalla seisoo itse valokuvaaja.

Lapin maakuntamuseon kuva-arkiston asiakaspalvelun periaatteet

- Asiakkaat ovat tervetulleita tutustumaan valokuva-arkiston kokoelmiin virka-aikana museon kuva-arkistonhoitajan tai valokuvaajan läsnä ollessa. Vierailusta on sovittava etukäteen.

- Museon henkilökunta vastaa alkuperäisestä kuva-aineistosta ts. käsittelystä, arkistoinnista, digitoinnista, luetteloinnista, suojaamisesta ja säilyttämisestä.

- Alkuperäistä kuva-aineistoa ei luovuteta arkiston ulkopuolelle.

- Kuva-aineistoa ei anneta asiakkaan digitoitavaksi.

- Asiakkaiden on käsiteltävä kuva-aineistoa museon vaatimalla tavalla.

- Asiakkaalla on mahdollisuus saada kopioita kuva-aineistosta hinnaston mukaista korvausta vastaan. Kuvapalveluhinnasto on Rovaniemen vapaa-ajan lautakunnan vahvistama.

- Museolla ei ole käyttöoikeutta tai tekijänoikeutta kaikkeen arkistossa olevaan aineistoon, tätä aineistoa museo ei luovuta kolmannelle osapuolelle.

- Asiakkaalle valmistetaan vain digitaalinen kopio.

- Asiakkaan on kuvia tilattaessa kerrottava kuvien käyttötarkoitus. Asiakas saa kuvat käyttöönsä kertakäyttöoikeudella.


KUVIEN TOIMITUSEHDOT  

Käyttöoikeus: Asiakkaalla on kuvaan kertakäyttöoikeus. Oikeutta ei  saa myydä eikä siirtää edelleen. Lapin maakuntamuseon tai säilytyksessä olevan kokoelman nimi ja kuvaaja on mainittava kuvan yhteydessä ellei toisin sovita. Asiakkaalla on vastuu tekijänoikeus- ja intimiteettisuojan kunnioittamisesta kuvien käytössä.

Kuvien vahingoittuminen ja katoaminen: Kuvat katsotaan toimitetuksi silloin, kun ne on toimitettu postiin, annettu asiakkaalle tai muutoin toimitettu tilaajalle. Käyttökelvottomiksi pilaantuneista tai kadonneita kuvista veloitetaan kuvan valmistuskustannukset + 34 €.

Julkaisut: Tekijä on velvollinen luovuttamaan korvauksetta Lapin maakuntamuseon kirjastoon yhden kappaleen julkaisua, jonka laatimisessa on käytetty museon kokoelmia.

Maksut: Lapin maakuntamuseo perii kuvien käytöstä voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Hintaan sisältyy pakkaus- ja postikulut. Maksuehto on 14 päivää netto. Arvonlisävero lisätään hintoihin. Pienlaskutuslisä on 7,00 €, jos lasku on alle 14,00 €. Viivästyskorko on 16 %. Työn tilaajalta voidaan vaatia etumaksua ennen tilauksen valmistamista tai toimittamista.

Toimitusaika: 1-20 kuvaa käsittävien tilausten toimitusaika on 14 työpäivää ja yli 20 kuvan tilaukset sopimuksen mukaan. Jos kuvat halutaan valmiiksi lyhyemmässä ajassa peritään 50 %:n kiireellisyyslisä.

Lapin maakuntamuseon kuvapalveluhinnasto liitteenä alla.  

Museo Facebookissa
badge.png
Yhteystiedot
Lapin maakuntamuseo
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi

Arktikum-talon info
puh. 016 322 3260

Lapin maakuntamuseo
puh. 016 322 8589