• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Esine- ja arkistoaineistokokoelmat

Suksivoiteet_MG_6607.jpg

Esinekokoelmissa
on 20 000 objektia. Esinekokoelmat muodostuvat ajallisesti pääosin toisen maailmansodan ja sen jälkeisen ajan aineistosta. Vanhimmat esineet ovat 1800-luvun alkupuolelta ja uusimmat 2000-luvulta, mutta suurin osa edustaa 1940–1970-lukujen esineistöä. Rovaniemen talonpoikainen esineistö ennen 1940-lukua on etupäässä tallennettuna Rovaniemen kotiseutuyhdistys Totto ry:n kokoelmiin Pöykkölän kotiseutumuseoon, ja muun museon toimialueen aineisto samalta ajalta useisiin paikallismuseoihin. Metsätyöhön liittyvä aineistoa löytyy Lapin metsämuseosta.

Esinekokoelmat sisältävät laajasti museon toimialueen kulttuureihin liittyvää aineistoa, kuten arkisia käyttötavaroita, vaatetusta, kalastus- ja metsästysvälineitä, matkamuistoja, teknisiä laitteita, kulkuvälineitä, talviurheiluvälineitä jne. Esineitä on useista toimialueen kunnista, mutta pääpaino on Rovaniemen alueella. Kokoelmissa on aineistoa sekä yksityisiltä henkilöiltä, yhdistyksiltä että yrityksiltä.

Arkistoaineisto sisältää suureksi osaksi esine- ja valokuvakokoelmien mukana tullutta paperiaineistoa (kirjeitä, kortteja, erilaisia asiakirjoja, kuitteja jne.). Suurempia kokonaisuuksia ovat Lappi- ja jouluaiheiset postikortit sekä eräät rovaniemeläisten yhdistysten aineistot. Arkistoaineistoa on noin 17 000 kappaletta. Varsinaisesti museon toimialueen arkistoaineisto on Oulun maakunta-arkistossa.

Erityisiä kiinnostuksenaiheita molempien kokoelmien keruuohjelmassa ovat tällä hetkellä Lapin sota- ja jälleenrakennusaika (1939–1950-luvun alku) ja Lapin matkailu (erityisesti matkamuistot).


Lahjoitukset

Kokoelmat karttuvat pääasiassa lahjoituksin. Mahdollisista lahjoituksista on hyvä keskustella ensin puhelimitse tai sähköpostitse kokoelma-amanuenssin kanssa. Tarvittaessa aineistoa voi tulla näyttämään museolle tai sitä voidaan museon henkilökunnan toimesta käydä katsomassa. Lahjoituksesta tehdään allekirjoitettu sopimus. Lahjoituksina otetaan vastaan esineitä, jotka ovat museon toimialueelta ja joiden historiasta tiedetään mahdollisimman paljon.

Esine- ja arkistoaineistot ovat nähtävissä ja tutkittavissa, kunhan käynnistä sopii etukäteen. Kokoelma-amanuenssi antaa tarvittaessa neuvoja vanhojen esineiden säilyttämiseen ja huoltoon liittyvissä kysymyksissä. Museohenkilökunta ei tee esineiden rahallista arviointia.

Yhteydenotot amanuenssi Hanna Kyläniemi, 040 728 3362, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Lapin maakuntamuseon esine- ja arkistoaineistokokoelman asiakaspalvelun periaatteet

Esine- ja arkistoaineistokokoelmat ovat sekä tutkijoiden että yksityishenkilöiden käytettävissä ja nähtävissä seuraavin ehdoin:
- Museon henkilökunta vastaa alkuperäisten esineiden ja arkistoaineiston käsittelystä, arkistoinnista, digitoinnista, luetteloinnista, säilyttämisestä ja kuljettamisesta.
- Alkuperäisiä esineitä ja arkistoaineistoa luovutetaan museon ulkopuolelle näyttelykäyttöön vain toisille museoille kirjallisella lainasopimuksella. Ainoastaan, jos jo lahjoitusehtoihin on sovittu erikoisehto aineiston lainaamisesta takaisin luovuttajalle, voidaan aineistoa luovuttaa kirjallisella lainasopimuksella.
- Ulkopuoliset henkilöt pääsevät kokoelmatiloihin erikoissopimuksesta museohenkilökunnan valvonnassa.
- Asiakkailla on mahdollisuus tutkia kokoelmiin kuuluvia esineitä tai arkistoaineistoa virka-aikana museon kokoelma-amanuenssin läsnä ollessa museon tiloissa. Vierailuajasta on sovittava ja tutkittavasta aineistosta neuvoteltava kokoelma-amanuenssin kanssa etukäteen. Arvokkaasta tai huonokuntoisesta aineistosta neuvotellaan tapauskohtaisesti.
- Asiakkaan on käsiteltävä aineistoa museon vaatimalla tavalla.
- Asiakkaalla on mahdollisuus saada käyttöönsä tietoja esineistä ja arkistoaineistosta. Valokopioista täytyy sopia erikseen. Valokuvista laskutetaan kuva-arkiston hinnaston mukaisesti.

- Tietojen luovuttamisessa noudatetaan henkilösuojalakia, minkä vuoksi osa museon hallussa olevasta tiedosta on luottamuksellista.

 - Museolla ei ole käyttöoikeutta tai tekijänoikeutta kaikkeen kokoelmissa olevaan aineistoon, ja tätä aineistoa museo ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Jotkin aineistot on myös määrätty salaisiksi.
- Asiakkaan tulee ilmoittaa tutkimus- ja/tai käyttötarkoitus sekä mainita lähteeksi Lapin maakuntamuseon (arkisto- ja) esinekokoelmat.

Museo Facebookissa
badge.png
Yhteystiedot
Lapin maakuntamuseo
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi

Arktikum-talon info
puh. 016 322 3260

Lapin maakuntamuseo
puh. 016 322 8589