• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Rovaniemen kuvataidekoulu

 

 

 

 

 


kuva: Ira Uusipulkamo 

Osoite: Siljotie 2 B (3. kerros), 96100  Rovaniemi
Koulunjohtaja Anita Lallo 040-767 1410
e-mail: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Rovaniemen kuvataidekoulu on Rovaniemen kaupungin koulutoimen ylläpitämä koulu, jossa annetaan taiteen perusopetusta kuvataiteen alueella. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteidenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Koulussamme laajan oppimäärän mukainen opetus antaa oppilaalle mahdollisuuden opiskella kuvataidetta ja sen eri tekniikoita pitkäjänteisesti oppilaan oman valinnan ja taipumuksen mukaan. Koulussa voi opiskella kaikkien perinteisten tekniikoiden lisäksi mm. digitaalista valokuvausta, videokuvausta, animaatiota sekä lumenveistoa. Uudessa opetussuunnitelmassa (2008) painottuu paikallisuuden huomioiminen ja muiden taiteenalojen oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö sekä nyky- ja ympäristötaiteen uusiin ilmiöihin tutustuminen. Kuvataidekoulu osallistuu myös moniin taidekasvatus – ja kulttuurialan projekteihin.

Rovaniemen kuvataidekoulussa on kolme päätoimista opettajaa ja tuntiopettajia. Opetusryhmiä on 22 ja oppilaita 180.  Opetus koulussa tapahtuu iltapäivisin ja iltaisin koulupäivän jälkeen. Perusopetusoppilaalla on opetusta 2-3 opetustuntia yhtenä päivänä viikossa ja syventävissä työpajoissa 4 tuntia yhtenä tai useampana päivän viikossa.

Lukukausimaksut löytyvät  alhaalla olevasta linkistä tai kohdasta Maksut