• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

 

OPINTOSETELIAVUSTUS

 

Opetushallitus on myöntänyt opistolle opintoseteliavustuksen lukuvuodelle 2017 - 2018.

Alennusta voivat hakea tiettyihin kohderyhmiin kuuluvat henkilöt tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Kohderyhmiä ovat: maahanmuuttajat, työttömät, seniorit (yli 63 -vuotiaat) ja alle 63 -vuotiaat eläkkeellä olevat sekä oppimisvaikeuksia kokevat.

Alennus on 20 euroa kurssimaksusta ja sitä tulee hakea henkilökohtaisesti. Alennus voidaan myöntää koko lukuvuoden kestävälle kurssille tai tietotekniikan lyhytkurssille. Alennus myönnetään vain
yhden kerran samalle opiskelijalle lukuvuoden aikana. Siihen ei voi yhdistää muita opiston myöntämiä etuuksia.

Hakijan tulee hakemusta jättäessään todistaa oikeutensa edun saamiseksi. Hakemukset palautetaan opiston toimistoon tai opettajan välityksellä välittömästi kurssin alettua,
viimeistään tiistaina 3.10.2017. Hakuajan päättymisen jälkeen alkaville kursseille ei voi hakea avustusta (poikkeuksena tietotekniikan kurssit ja entisöinti 340107, 340108 ja110435).

Tukeen oikeutetut kurssit on priorisoitu siltä varalta, että hakemuksia tulee enemmän kuin opistolle on myönnetty avustusta.

1. Liikunta (ei tanssi) ja tietotekniikka
2. Entisöinti ja tekninen työ
3. Kuorot
4. Näyttämö
5. Kuvataide
6. Muut

Avustusta haetaan tähän tarkoitukseen laaditulla erillisellä lomakkeella, joita saa tulostettua kansalaisopiston sivulta tai toimistolta. Lomakkeita voi tiedustella myös opettajalta.

Päätöksestä tiedotetaan laskun yhteydessä.

 

Rovaniemi 20.6.2017
Riitta Pietarila
rehtori
Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto


Voit tulostaa hakemuslomakkeen alla olevasta linkistä