• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
roi_kansalaisopisto_logo VÄRI.JPG
Oppitunnit
Oppitunnin pituus on 45 min. Epäselvyyksien välttämiseksi oppaassa on ilmoitettu vain opetusaika, mutta ryhmien on huolehdittava, että työsuojelullisesti tärkeät tauot tulevat pidetyiksi.
Opintoneuvonta
Kaikissa opistotyöhön liittyvissä asioissa saat tietoa toimistosta, rehtorilta ja päätoimisilta opettajilta (yhteystiedot ja toimistoajat ovat etusivulla). Tuntiopettajat antavat omiin kursseihinsa liittyvää ohjeistusta. Opinto-opas kannattaa säilyttää, koska siinä ovat myös kevään kurssien aloitusajankohdat.
Opiskelumateriaali ja korvaukset

Opiskelijat hankkivat itse oppi- ja harjoituskirjansa, nuottinsa ja muun henkilökohtaisen opiskelumateriaalinsa. Yleensäkin taito- ja taideaineiden ryhmissä on varauduttava materiaalimaksuihin. Posliini- ja keramiikkaryhmissä poltetaan vain kurssilla valmistetut esineet. Lisäohjeita joidenkin kurssien materiaaleista ja opetussisällöstä on opinto-ohjelman loppupuolella. Oppilaille jaettavista materiaaleista opettajat perivät maksun. 

Opiskelija on korvausvelvollinen, jos hän aiheuttaa vastoin opettajan ohjeita työvälineiden rikkoutumisen tai häviämisen tai opetustilalle aiheutuvan vahingon. Opisto ei korvaa posliinin ja keramiikan poltossa rikkoutuneita töitä.

Kansalaisopisto ei vakuuta opiskelijoita, joten suosittelemme asiakkaita huolehtimaan itse vapaa-ajan tapaturmavakuutuksensa

Tiedottaminen

Kursseista ja ajankohtaisista asioista, jotka eivät ole opinto-ohjelmassa tiedotetaan Lapin Kansan opistopalstalla, kotisivuillamme ja kaupungin Facebook -sivuilla. Näissä tiedotetaan kaikista ajankohtaisista asioista. Opinto-ohjelma on selailtavissa kotisivuillamme.

Kurssimuutokset
Oikeudet kurssimuutoksiin pidätetään.

Opisto ei ole korvausvelvollinen, jos opistosta johtumattomista syistä, aiheutuneiden tilamuutosten vuoksi tunteja jää pitämättä (1-3 oppituntia / lukuvuodessa), eikä myöskään jos oppilas itse ei pääse osallistumaan tunneille.