• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
roi_kansalaisopisto_logo VÄRI.JPG
Opintomaksu

Maksu on kurssikohtainen ja on merkitty ohjelmaan kunkin kurssin kohdalle. Maksun suuruus määräytyy kurssista aiheutuvien kustannusten ja tuntimäärän perusteella. Kurssimaksu laskutetaan kokonaisuudessaan syyslukukauden aikana, kun kurssin alkaminen on vahvistunut. 
Huom! Jos olet maksamassa liikunta/kulttuuri setelillä tai kortilla, voit tutustua asiaan kohdassa Tyky, Smartum ja Virike setelit ja kortit maksuvälineenä.

Peruuttamatta jäänyt kurssipaikka tai kesken lukuvuoden keskeytyneet opinnot eivät oikeuta kurssimaksun hyvitykseen, vaan niistä veloitetaan koko kurssin hinta. Kurssimaksu on perintäkelpoinen.

Alennukset
Henkilöllä on oikeus yhteen alennukseen lukuvuoden aikana. Ilmoitusvelvollisuus alennuksesta on henkilöllä itsellään heti kun kurssien alkaminen on vahvistunut. Ilmoitus tehdään toimistolle. Opiskelu on ilmaista sotaveteraaneille.
Kurssipaikan peruminen, oppilaat

Peruminen tulee tehdä toimistoon vähintään 7 vuorokautta ennen kurssin alkua. peruminen on tehtävä joko puhelimitse tai sähköpostilla. Tekstiviestillä peruminen  ja ilmoittaminen opettajalle eivät riitä. Kesken lukuvuoden keskeytyneistä opinnoista on myös ilmoitettava toimistolle. Peruuttamatta jätetystä kurssipaikasta veloitetaan koko kurssin hinta. Vain lääkärintodistuksella on mahdollista hakea maksuvapautusta kurssimaksuun peruutusajan umpeuduttua.

Kurssipaikan peruminen, opisto
Kurssin perumisesta ilmoitetaan jokaiselle kurssilaiselle erikseen. Alkavista kursseista ei tule ilmoitusta.