• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Oppilaiden ilmoittautuminen peruskouluihin ja iltapäiväkerhoihin

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2020 - 2021 tapahtuu sähköisesti 27.1 - 10.2.2020

Vuonna 2013 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2020–2021 alusta. Huoltaja ilmoittaa lapsensa kouluun Wilma -järjestelmässä, huoltajan Wilma-tunnuksella. 
Ilmoittautumiseen vaadittavat tunnukset lähetetään huoltajille 27.1.2020 sähköpostilla. Mikäli huoltajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoittautumista sähköisesti tai hän ei ole saanut ko. sähköpostia viimeistään 30.1.2020, tulee hänen ottaa yhteyttä kotia lähimpänä sijaitsevaan kouluun.
Oppilaiden ilmoittautuminen Rovaniemen Kristilliseen kouluun tapahtuu samaan aikaan kuin kaupungin kouluihin.
Rovaniemen steinerkouluun ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koululle sähköisellä lomakkeella:  www.rovaniemensteinerkoulu.fi

Koulun vaihtaminen

Mikäli peruskoulun 1.- 9. luokan oppilaan asuinpaikka muuttuu ennen lukuvuoden 2020 - 2021 alkua siten, että koulu vaihtuu, pyydämme huoltajia täyttämään 10.2.2020 mennessä Wilmassa sähköisen Koulunvaihtohakemuksen.
Koulun vaihtoa hakevien oppilaiden huoltajien tulee täydentää tarvittavat tiedot Wilma-järjestelmässä avautuvaan oppilasilmoituskorttiin. Mikäli koulun vaihto toteutuu, siirretään täydennetyt tiedot järjestelmässä uudelle koululle.
Päätökset koulunvaihtohakemuksista tehdään helmikuun loppuun mennessä.

Oppivelvollisuuden poikkeuksellinen aloittaminen
Mikäli huoltaja haluaa lapsensa aloittavan koulunkäynnin vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, tulee huoltajan ottaa yhteys erityisasiantuntija Hanna Koivulaan, puh. 0400 950 162.

Kouluun tutustuminen
Kouluun tutustumispäivä on kaikilla kouluilla 20.5.2020. Huoltajat saavat tiedon tapahtuman aikataulusta Wilman kautta.

Iltapäivätoiminta
Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä ensimmäinen ja toisen luokan oppilaille sekä kolmannen vuosiluokan erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Toimintaa järjestetään klo 11.00–17.00 koululla tai koulun läheisyydessä sijaitsevissa tiloissa. Koulun iltapäivätoiminta aloitetaan, mikäli siihen ilmoittautuu vähintään 7 lasta. Mikäli kerhopaikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille, on etusija kerhopaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla. Suurten koulujen 2. vuosiluokan oppilaiden sähköiset iltapäivätoiminnan päätökset tehdään myöhemmin kuin koulutulokkaiden, jotta kaikki 1.vuosiluokan oppilaat saavat paikan.

Voit hakea lapsellesi iltapäivätoimintapaikkaa Wilma-järjestelmässä 27.1.- 15.3.2020. Jos haet lapsellesi koulupaikan vaihtoa, tee iltapäivätoiminnan hakemus alkuperäiseen sijoituskouluun. Toimintaryhmät muodostetaan hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella.

Syksyllä koulunsa aloittavien päätökset iltapäivätoiminnasta tehdään 30.4. mennessä ja toisen vuosiluokan oppilaiden päätökset 15.6. mennessä.
Lisätietoja palveluohjaaja Mervi Pöykiöniemi, varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi, 
puh. 016 322 6600 (klo 9-14).