• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Vaaranlammen koulun Luma-Center

 

Luma-Center on Vaaranlammen koululle rakennettu uusi oppilaskeskeinen matematiikan ja luonnontieteiden opiskelupaikka.

Oppilaille se on innostava ja uteliaisuutta herättävä ympäristö, joka on kalustettu monipuolisin välinein ja oppimispelein. Oppimista ovat tukemassa viimeisimmät tegnologian apuvälineet ja verkostot.

 

Opetusta mullistava ympäristö

 

Luma-Center on perinteistä opetuksen ajatusmallia mullistava ympäristö. Tavallisessa luokkahuoneessa opettaja on luokan edessä, Luma-Centerissä opettaja on kuvannollisesti ja myös fyysisesti oppilaiden takana.

 

Yleensä opettaja opettaa matematiikassa uuden mallisuorituksen ja sen jälkeen oppilaat harjoittevat sitä kirjallisesti. Luma-Centerissä oppilaat ratkaisevat monipuolisilla välineillä annetun ongelman. Oppilaiden erilaisia ratkaisuja tarkastellaan yhdessä.

 

Useimmiten matematiikkaa käsitellään symbolein, numeroin ja matemaattisin lausekkein. Luma-Centerissä rakennetaan ensin käytännön malli, puhutaan se matematiikan kielelle ja lopuksi kirjataan symbolein. Tärkeää on ymmärtää ongelma ja ratkaisu.

 

Opettajan suorittamaa virheiden korjaamista pidetään tärkeänä, ettei jäisi vääriä malleja. Luma-Centerissä ei ole tärkeää virheiden korjaaminen, vaan erilaisten välineiden ja mallien avulla oikean ratkaisun löytyminen.

 

Normaali käytäntö on edetä oppikirja sivu sivulta, kunnes kaikki asiat on opetettu. Luma-Centerissä on tärkeää opetussuunnitelmassa mainittujen perusasioiden vahva osaaminen. Opetellaan niitä asioita, joissa lisäoppimista tarvitaan.

 

Laaja verkostoituminen

 

Vaaranlammen Luma-Center on verkostoitunut monipuolisesti. Se on mukana opetushallituksen Luma-pilottitoiminnassa, Lapin läänin ala-asteiden Laari-hankkeessa sekä yhteistyössä Helsingin kouluviraston ja Espoon Sunan koulun Matikkamaan kanssa. Uusien välineiden ja menetelmien suunnittelua ja kokeilua tapahtuu yhteistyössä kustantajien kanssa.