• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto
KIRJASTOPOLKU - kirjastonkäytön opetusta peruskoululaisille

Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto on luonut kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman, joka kantaa nimeä Kirjastopolku. Kirjastopolun tavoitteena on, että jokainen rovaniemeläinen peruskoululainen oppisi käyttämään kirjaston palveluita tiedonhakuun liittyvissä tarpeissaan ja saavuttaisi monipuoliset tiedonhallintataidot. Lisäksi tavoitteena on innostaa lapset ja nuoret lukemisen pariin sekä antaa heille myönteisiä kirjastokokemuksia.

Kirjastopolun lähtökohtana on että jokainen peruskoululainen pääsisi osalliseksi kirjaston palveluista koulun sijainnista riippumatta ja saisi samanlaiset eväät tiedonhaun poluilla seikkailemiseen. Suunnitelman mukaan kutsun kirjastoon saa vuosittain jokainen ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen vuosiluokan opettaja oppilaineen.

Koulutulokkaille kirjasto tutuksi leikkimällä

1. luokan oppilaat saavat kutsun Kirjastoleikkiin omaan lähikirjastoonsa tai kirjastoautoon. Käynnin aikana opitaan perusasioita kirjaston käytöstä ja saadaan vastauksia moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, kuten Mikä on Taikakortti ja mitä sillä tehdään? Voiko kirjastosta lainata ihan mitä vain, vaikka suksia? Miksi kirjatkin ovat allergisia? Pitääkö kirjastossa olla ihan hiljaa? Mistä löydän luettavaa? Keneltä voin kysyä apua? Useimmat oppilaat saavat käynnin aikana myös ensimmäisen kirjastokorttinsa.

Lisäoppia tiedonhakuun seikkailemalla

4. ja 7. luokan oppilaat kutsutaan Kirjastoseikkailuun. Käynnin aikana opitaan Lappi.verkkokirjaston käytön perusteet: Miten haen aineistoa? Miten uusin lainani? Miten teen varauksia? Mikä on käyttäjätunnus ja mitä hyötyä siitä on? Mitä lukisin? Lisäksi laitetaan kirjastokorttiasiat kuntoon, tutustutaan kirjaston tiloihin ja henkilökuntaan sekä harjoitellaan tiedonhakua leikkimielisellä suunnistusradalla.

Kirjastopolulle Lukuinnon innoittamana

Lukuinto on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kolmivuotinen ohjelma, jossa koulujen ja kirjastojen muodostamat pilottiyhteisöt loivat erilaisia monilukutaitojen kehittämisen malleja. Ohjelmaa koordinoivat Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta.

Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto osallistui yhdessä seitsemän rovaniemeläisen peruskoulun kanssa Lukuinto -pilotointiin lukuvuonna 2013 - 2014. Keskeisenä tavoitteena pilotoinnissa oli Kirjastopolun kehittäminen, testaaminen ja käytäntöön saattaminen. Kirjastopolku onkin tarkoitus ottaa laajempaan käyttöön ja pysyväksi osaksi Rovaniemen kaupunginkirjaston ja peruskoulujen välistä yhteistyötä.

Lisätietoja Kirjastopolusta saa kirjaston toimipaikoista.