Etusivu>Palvelut>Kirjasto>Käyttösäännöt>Omatoimikirjastojen käyttösäännöt
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto

 

Mikä on omatoimikirjasto?

Yleisesti omatoimikirjasto tarkoittaa kirjastotilaa, johon on asennettu asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Näin ollen kirjastotilaan pääsee käyttämään kirjastopalveluita myös tavallisten aukiolo-ja asiakaspalveluaikojen ulkopuolella.

Kirjaston palvelut omatoimiaikana

Omatoimiaikana kirjaston tiloissa voi selailla ja tutkia aineistoja sekä lainata, palauttaa ja uusia niitä itsepalveluautomaatilla. Asiakastietokoneet, langaton verkko ja lehtisalit ovat normaalisti käytettävissä. Itselle varatun aineiston voi noutaa varaushyllystä ja lainata itsepalveluautomaatilla. Automaatti opastaa kuinka toimia eri tilanteissa. Kirjastohenkilökuntaa edellyttävät palvelut eivät ole käytettävissä omatoimiaikana. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi omatoimikirjaston käytön opastus, tietopalvelu, maksujen maksaminen ja uuden kirjastokortin hankkiminen. Jos omatoimikirjaston tai itsepalveluautomaatin käytössä on ongelmia, asiakas on velvollinen selvittämään epäselvyydet henkilökunnan kanssa asiakaspalveluajalla. Asiakas on siihen saakka vastuussa kirjastokortilleen rekisteröityneestä aineistosta. Omatoimiaikana kirjaston tiloissa ei saa järjestää kokoontumislaissa tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia, ellei näistä ole erikseen sovittu Rovaniemen kaupunginkirjaston kanssa. Kirjastojen omatoimi- ja asiakaspalveluajat löytyvät osoitteesta https://lapinkirjasto.finna.fi.

Omatoimikirjaston asiakkaaksi

Omatoimikirjastoa käyttäessään asiakas sitoutuu noudattamaan Lapin kirjaston käyttösääntöjä sekä ylläpitämään kirjastossa asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassa olevalla Lapin kirjaston kirjastokortilla ja siihen liitetyllä salasanalla. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja salasana on sama, jota käytetään verkkokirjastossa asioidessa. Salasanan saa henkilökohtaisesti, henkilöllisyystodistuksen esittämällä, kaikista Lapin kirjaston toimipisteistä. Salasanaa ei anneta sähköpostilla tai puhelimitse. Alle 15-vuotias saa omatoimikirjaston käyttöoikeuden kirjaston asiakasrekisteriin merkityn takaajansa suostumuksella. Takaaja on vastuussa taattavansa kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä. Yhteisöasiakkaan kortilla ei pääse omatoimikirjastoon.

Omatoimikirjastoon kirjautuminen ja sieltä poistuminen

Omatoimikirjastoon kirjaudutaan lukemalla kirjastokortti ulko-oven vieressä olevaan kortinlukijaan ja näppäilemällä salasana, jolloin oven lukitus aukeaa. Asiakas on vastuussa omasta ja samalla oven avauksella tulevien muiden henkilöiden toiminnasta omatoimiajalla. Mikäli asiakkaan kirjastokortti on Lapin kirjaston asiakasrekisterissä asetettu käyttökieltoon, sisäänkirjautuminen omatoimiaikana ei onnistu. Velkasaldon ylittyminen tai myöhässä olevat lainat eivät estä sisäänkirjautumista. Kirjastotilassa omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä sekä henkilökunnan paikallaolosta kerrotaan kuulutuksella. Asiakaspalveluajan muuttuessa omatoimiajaksi, on kirjastoon jäävien asiakkaiden poistuttava hetkeksi kirjastosta ja kirjauduttava omatoimikirjastoon. Silloin kun omatoimiaika päättyy kirjaston sulkeutumiseen, tulee asiakkaan viipymättä poistua kirjastotilasta omatoimiajan päätyttyä.

Asiakkaan vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia. Jokainen omatoimikirjaston käyttäjä on omalta osaltaan velvollinen edistämään yhteistä siisteyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta kirjastossa. Omatoimiajalla sisään kirjautuvan ja kirjastotilasta poistuvan asiakkaan tulee huolehtia kirjastotilan ovi lukkoon perässään. Omatoimiajalla auki jäävä ovi aiheuttaa hälytyksen vartiointipalveluun. Silloin kun omatoimiaika päättyy kirjaston sulkeutumiseen, kirjastotilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen vartiointipalveluun. Jos asiakas aiheuttaa huolimattomalla toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut. Omatoimiajalla sisään kirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin samalla oven avauksella tulleiden muiden henkilöiden toiminnasta. Asiakas on velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa aineelliset vahingot, sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella. Alle 15-vuotiaan asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa kirjaston asiakasrekisteriin merkitty takaaja. Takaaja vastaa myös alle 15-vuotiaan asiakkaan mukana sisään tulleiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista. Vahingonkorvauksiin sovelletaan Lapin kirjastojen käyttösääntöjä ja vahingonkorvauslakia. Kirjaston käyttösääntöjen ja järjestyslain rikkominen voivat johtaa omatoimikirjaston käytön estoon. Rikkomuksista tehdään tarvittaessa rikosilmoitus poliisille. Alaikäisen asiakkaan kohdalla kirjasto ottaa yhteyttä huoltajaan. Alle 15-vuotiaan asiakkaan huoltaja tai asiakasrekisteriin merkitty takaaja voi halutessaan pyytää kirjastoa estämään huollettavansa/taattavansa pääsyn kirjastoon omatoimiajalla. Hätätilanteita varten kirjastossa on yleinen hätänumero ja vartiointiliikkeen numero. Omatoimikirjastojen tiloissa on tallentava kameravalvonta sekä kulunvalvonta.