• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

 

Kaavoitusprosessi


Kaavoituskäytäntö Rovaniemen kaupungissa

Uusi kaavahanke kuulutetaan aina vireille lehdessä. Lisäksi lähetetään lähialueen asukkaille ja maanomistajille kirjeitse tieto kaavan vireilletulosta. Kaavan tultua vireille on hankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon voi tutustua kaavoitusyksikössä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipiteitä.

Tämän jälkeen kaavahankkeesta tehdään tarvittavat selvitykset, laaditaan vaihtoehtoja, selvitetään niiden vaikutuksia ja asetetaan vaihtoehtoiset luonnokset nähtäville kaavoitusyksikköön. Luonnoksista on mahdollisuus jättää mielipiteitä.

Valittu kaavaehdotus asetetaan kaupunginhallituksen päätöksellä julkisesti nähtäville yhteispalvelupiste Osviittaan. Ehdotuksesta on mahdollisuus jättää muistutuksia.

Asemakaavat ja muutokset hyväksyy kaupunginvaltuusto.