• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Yleiskaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Oikaraisen ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos, tilojen 57:30, 57:33, 57:54, 57:56 ja 57:86 alueella
Kuvaus: Ali Niva, Satu Niva, Seppo Pöntynen, Raija Kontiosalo ja Kreetta Poikela ovat kirjeellään hakeneet edellä otsikossa mainittuun yleiskaavaan muutosta tilojen RN:ot 57:30, 57:33, 57:56, 57:54 ja 57:86 osilta.
Edellä mainitut tilat ovat voimassa olevassa yleiskaavassa merkitty loma-asunto alueiksi (RA) ja niitä esitetään muutettavaksi asuntoalueiksi (A), koska ne soveltuvat hyvin asuinrakennusten alueiksi.

Päätösnumero: 980/2009, YU72, 2009-25
Alue: Oikaraisen kylä Kuusamontien varrella
Sijainti: Tilat sijaitsevat Oikaraisen kylässä Kuusamontien ja Kemijoen välisellä alueella.
Uusin vaihe:

Kaupunginhallitus 14.5.2018.


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 25.8.2009, 106§, Vireilletulo 17.9.-1.10.2009, Viranomaisneuvottelu 24.11.2009, Tekninen lautakunta 26.1.2010, Luonnosvaiheen kuuleminen 18.2.-3.3.2010, Tekninen lautakunta 27.4.2010 §85, kaupunginhallitus 17.5.2010 §158, Julkisesti nähtävillä 10.6.-12.7.2010

Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
kaavakartta 27042018.pdf
Selostus_oikarainen_muutos_27042018.pdf

Kuvat:
Muutosalueen sijainti
Muutosalueen sijainti