• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Yleiskaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Vaiheyleiskaava, autopaikkamitoitus
Kuvaus: Vaiheyleiskaavalla  ratkaistaan  Rovaniemen  kaupungin  alueen  autopaikkamitoitusvyöhykkeet  ja  –periaatteet.

Päätösnumero: YU103
Alue: Koko kaupunki
Sijainti:
Uusin vaihe: Ehdotusvaiheen kuuleminen, Kaavaehdotus nähtävillä 17.4.-16.5.2018
Käsittelyvaiheet:

Kaupunginhallitus 8.2.2016 § 49, kuulutus 4.3.2016 Lapin Kansa, vireilletulo 7.-21.3.2016. Kuulutus 18.8.2016 Lapin Kansa. Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos nähtävillä 22.8-12.9.2016. Kaava-aineistoon (liite 1, diat 10-12) on tehty teknisiä korjauksia 23.8.2016. KH 9.4.2018 §142, Kuulutus 16.4.2018 Lapin Kansa. Ehdotusvaiheen kuuleminen 17.4-16.5.2018

Lisätietoja kaavoituksesta antaa kaupunginarkkitehti Tarja Outila puh. 040 7012435 email: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fiHyväksyjä:

 Liitetiedostot:
Vuorovaikutuslomake ehdotusvaihe.pdf
vaiheyleiskaavakarttaEHDOTUSVAIHE.pdf
Kaavaselostus_osa 1_EHDOSTUSVAIHE.pdf
Kaavaselostus, osa 2_EHDOTUSVAIHE.pdf
Pöytäkirjan ote-Kaupunginhallitus - 09.04.2018

Kuvat: