• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Yleiskaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Yleiskaavan muutos 5. kaupunginosan kortteli 516 tontti 22, Yliopistonkatu 23
Kuvaus:

Tekninen lautakunta on 23.4.2013 § 63 päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille yleiskaavan muutoksen 5. kaupunginosan korttelin 516 tontilla 22. Yleiskaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuntotuotannon turvaaminen Viirinkankaalla. Erityisenä huomionkohteena on opiskelija-asuntojen puute. DAS:n selvityksen mukaan hakijoiden määrä on kasvanut jatkuvasti, ja vuoden 2012 lopulla hakijoita oli lähes kaksinkertainen määrä asuntopaikkoihin nähden. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä vapaita asuntotuotantotontteja yliopiston läheisyydessä.

Vireilletulo nähtävillä 26.4.-10.5.2013.


Päätösnumero: 727/2013, AU95
Alue:
Sijainti: 5. kaupunginosa, Rantavitikka
Uusin vaihe: Vireilletulo nähtävillä 26.4.-10.5.2013.
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 23.4.2013 § 63, vireilletulon kuulutus LK 25.4.2013, vireilletulo nähtävillä 26.4.-10.5.2013 

kaavoitusarkkitehti Taneli Heikkilä, 050-5626314, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Yleiskaavaote rajauksella.pdf

Kuvat:
Kaavamuutosalue
Kaavamuutosalue