• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Asemakaavamuutos 10. kaupunginosa korttelit 10155 ja 10218 sekä lähivirkistysalue, Lehtiojanlenkki 1, 3, 5, 7, 9, 11 ja 13
Kuvaus:

Lehtiojanlenkin keskellä olevat tontit ovat jääneet toteutumatta ja alueen toteutus on tästä syystä jäänyt viimeistelemättä mm. päällysteen osalta. Ase-makaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa voimassa olevan asemakaavan ehdottomasti noudatettava kerrosluku II (kaksi), jotta tontit houkuttelisivat paremmin rakentajia.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.3.-12.4.2018Päätösnumero: DN:o 2017-446/ 2017-27
Alue: 10. kaupunginosa
Sijainti: Lehtiojanlenkki
Uusin vaihe:

Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.3.-12.4.2018


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet:

Tekninen lautakunta 31.10.2017 (§ 148), vireilletulosta ilmoittaminen 21.12.2017, vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 22.12.2017-11.1.2018, tekninen lautakunta 20.2.2018 (§ 29),kuulutus LK 28.3.2018, ehdotusvaiheen kuuleminen 29.3.-12.4.2018

 

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Nicholas Coull, p. 0407665679, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fiHyväksyjä: tekninen lautakunta
Liitetiedostot Liitetiedostot:
Kaavaehdotuskartta.pdf
Kaavaselostus.pdf

Kuvat: