• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Asemakaava-alueen laajentaminen 14. kaupunginosa, Ojanperän alue
Kuvaus: Rovaniemen kaupunki pyrkii asemakaavalla turvaamaan pientalotonttivarantoa. Suunnittelualue on asemakaavatonta ja se rajoittuu asemakaavoitettuun alueeseen. Suunnittelualueelle on annettu kielteisiä päätöksiä suunnittelutarveratkaisuista ja rantapoikkeamispäätöksistä, koska alueen maankäyttö on tarkoituksenmukaisinta ratkaista asemakaavoituksella. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.1.2019 edellyttänyt asemakaavoituksen pikaista käynnistämistä Ojanperän alueelle.
Päätösnumero: ROIDvo 2019-459
Alue: Ojanperä
Sijainti: Ojanperä - Paavalniemi
Uusin vaihe: Vireilletulo 18.3.2019, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.3.-1.4.2019. Kuulutus Lapin Kansa 15.3.2019.
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 26.2.2019 §27.

Lisätietoa kaavoituksesta antavat ja palautetta vastaanottavat:
Rovaniemen kaupunki

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi puh. 040-5789283
Kaavasuunnittelija Petteri Lampi puh. 040- 5046755
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:
Kaava_alueen rajaus.pdf
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_Ojanperä.pdf

Kuvat: