• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Kortteli 126 tontit 1 ja 2, Koskikatu 40 ja 42
Kuvaus: Jukka Kristo on hakenut asemakaavan muutosta korttelin 126 tonteille 1 ja 2, Koskikatu 40 ja 42. Hakijan tarkoituksena olisi nykyisen rakennusoikeuden nostaminen, joka mahdollistaisi rakentaa uuden viisikerroksisen asuin- ja liikerakennuksen.
Päätösnumero: 1498/2006, AU42, 2006-28
Alue: 3. kaupunginosa tontit 3-126-1 ja 2, Koskikatu 40 ja 42
Sijainti: Suunnittelualue sijoittuu Tukkipojantien ja Kokintien väliselle Koskikadun puoleiselle korttelialueen osalle.
Uusin vaihe: Vireille 4.10.2006

Käsittelyvaiheet: Vireille 4.10.2006
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:
Asemapiirros
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Katuprojektio
Pohjapiirros
Havainnekuva tontille kaavaillusta rakennuksesta

Kuvat:
Sijaintikartta
Sijaintikartta
Näkymä suunnittelualueelle syksyllä 2006
Näkymä suunnittelualueelle syksyllä 2006