• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Asemakaavan muutos korttelin 3018 tontti 2, Naavakuja
Kuvaus: Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen maankäyttöä järjestellä uudelleen hakijan esittämällä tavalla. Tekninen lautakunta hyväksyi 25.4.2018 § 68 asemakaavan muutoksen.

Päätösnumero: ROIDno-2017-3568
Alue: Syväsenvaara
Sijainti: Naavakuja
Uusin vaihe: Tekninen lautakunta hyväksyi 25.4.2018 § 68 asemakaavan muutoksen.
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta  23.1.2018 § 16, kuulutus 31.1.2018 Lapin Kansa, vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 1.-14.2.2018, tekninen lautakunta 20.3.2018 § 47, kuulutus Lapin Kansa 28.3.2018, ehdotusvaiheen kuuleminen 29.3.-12.4.2018. Tekninen lautakunta hyväksyi 25.4.2018 § 68 asemakaavan muutoksen.

Lisätietoja: maanmittausasiantuntija Timo Raitio puh:040-5229179, etunimi.sukunimi@Rovaniemi.fi


Hyväksyjä: tekninen lautakunta
Liitetiedostot Liitetiedostot:
Asemakaavan muutoskartta.pdf
Kaavaselostus.pdf
Tonttijako.pdf

Kuvat: