• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 17; tontit 1, 2 ja 8 sekä viereistä katualuetta
Kuvaus:

Asemakaavamuutoksen hakija on Kiinteistö Oy Lapinmaa. Asemakaavan muutosalue käsittää Rovaniemen 1. kaupunginosan korttelin 17 tontit 1 ja 8 sekä lisäksi Sampoaukion ja ympäröivät katualueet: Korkalon-, Pekan-, Maakunta- ja Koskikatu. Hakijan tavoitteena on asemakaava, joka vahvistaa kaupunki- ja korttelirakennetta sekä liike-elämän toimintaedellytyksiä. Hakijan esittämä korttelitehokkuustavoite on ek=4.5. Esitetyt tavoitteet ovat osayleiskaavan hengen mukaisia.

Kaavamuutosalue on määritelty Keskustan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa keskusta-toimintojen alueeksi (C-3), ja johon lukeutuva Sampoaukio, joka tunnetaan myös nimellä Lordiaukio, on osoitettu laajennettavaksi siten, että (kauppa-)toritoiminnot ovat sijoitettavissa alueelle. Torin tarkka rajautuminen ja laajuus täsmentyvät kaavatyön kuluessa.

Osayleiskaavassa on korttelin 17 ja sitä ympäröivien katualueiden alle osoitettu maanalainen pysäköintilaitos, joka korttelipysäköinnin lisäksi tarjoaa kaikille avointa pysäköintitilaa. Tämän tavoitteen takia on korttelin 17 tontilla 2 (omistaja Kiinteistö Oy Rovapekka) jo käynnissä oleva kaavamuutostyö yhdistetty osaksi nyt vireille tullutta asemakaavamuutostyötä siten, että työ on laajennettu koskemaan koko korttelia 17.

Vireilletulo 15.10. -29.10.2018


Päätösnumero: ROIDno-2018-2975
Alue: 1. kaupunginosa
Sijainti: Keskusta
Uusin vaihe: Vireilletulo 15.10. -29.10.2018
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Kaupunginhallitus 24.9.2018 §349

 


Hyväksyjä: Valtuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:
380_OAS_Kortteli 17.pdf

Kuvat: