• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Vartioniemen asemakaava
Kuvaus:

Vartioniemen alueella on voimassa oleva Vaaralan osayleiskaava. Kaava ei kuitenkaan oikeuta suoraan rakennuslupaan alueella. Kaavassa on myös osoitettu asemakaavoitettu alue. Tekninen lautakunta on 23.2.2010 päättänyt, että Vaaralan alueen asemakaavoittaminen käynnistetään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Asemakaavan laatimisella selvitetään mm. alueen pysyvän asutuksen sijoittaminen sekä virkistysalueiden järjestäminen alueella. Tekninen lautakunta on päättänyt 25.5.2010, että Vaaran asemakaavan laatiminen laajennetaan koskemaan koko Vaaran hyväksyttyä yleiskaava-aluetta. Vaaralan ja Vartioniemen alueet on jaettu kahdeksi omaksi asemakaavaksi Punkkiojan kohdalta.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 5.9.-4.10.2012


Päätösnumero: 946/2012, 2010-9b, AU162b
Alue: Vaarala-Vartioniemi
Sijainti: Punkkiojasta itään Vartioniemeen asti
Uusin vaihe: Ehdotusvaiheen kuuleminen 5.9.-4.10.2012
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet:

Tekninen lautakunta 23.2.2010 52§, Ilmoitus vireilletulosta 17.3.2010, Vireilletulo nähtävillä 18.-31.3.2010, Tekninen lautakunta 25.5.2010 102§, Luonnosvaiheen kuuleminen 31.3.-29.4.2011, Tekninen lautakunta 19.6.2012, 113§, Kaupunginhallitus 13.8.2012 311§, Julkisesti nähtävillä 5.9.-4.10.2012


Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:
Liikennemeluselvitys, Vaarala.pdf
Liikennetärinäselvitys, Vaarala.pdf
Maatutkausraportti Vaarala.pdf
Asemakaavaehdotuskartta_Vartioniemi.pdf
Asemakaavaselostus_Vartioniemi.pdf

Kuvat: