• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä
Kuvaus:

RovaLappi Oy/ Tuomo Poutiainen hakevat valta-kirjalla asemakaavan muutosta tontille 5-517-13. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on te-hostaa maankäyttöä ja mahdollistaa uusien asun-tojen toteuttaminen yliopiston ympäristöön. Ton-tille halutaan rakentaa nykyaikainen IV-kerroksinen pienkerrostalo. Rakennusoikeuden lisäystä esitetään 600 k-m² (500 k-m²+600 k-m²=1100 k-m²).

Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.8.-18.9.2017


Päätösnumero: 256/2016, AU321
Alue: Rantavitikka-Viirinkangas
Sijainti: Jokiväylä
Uusin vaihe:

Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.8.-18.9.2017


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet:

Tekninen lautakunta 26.4.2016 (§ 55), Kuulutus LK 10.5.2016, Vireilletulo nähtävillä 11.5.-25.5.2016, kuulutus LK 11.10.2016, valmisteluvaiheen kuuleminen 12.-25.10.2016, tekninen lautakunta 27.6.2017 (§ 97), kaupunginhallitus (§ 372), kuulutus LK 17.8.2017, ehdotusvaiheen kuuleminen 18.8.-18.9.2017

Lisätietoa: kaavasuunnittelija Nicholas Coull, puh. 040 7665679, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:
Asemakaavan selostus.pdf
Asemakaavaehdotus.pdf

Kuvat: