• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Korttelin 729 osaa tonttia 4 sekä viereistä suojaviher- ja katualuetta, Kolpene
Kuvaus:

Suunnittelualue sijaitsee 7. kaupunginosassa Kolpeneen Keskuslaitoksen alueella. Suunnittelualue rajoittuu idässä Matkajängäntiehen, etelässä rakentamattomaan metsäiseen painanteeseen. Läntisin osa ulottuu alueen sisäiseen yhdystiehen ja pohjoisessa rajana on Soidinmaantien viereinen vihervyöhyke.

Laadittava asemakaavan muutos pohjautuu Rovaniemen kaupungin maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmaan. Suunnittelualueen maat ovat kaupungin omistuksessa.

Asemakaavatyön tuloksena nyt esiteltävässä kaavaehdotuksessa nykyiselle Kolpeneen keskuslaitoksen korttelialueen koilliskulmalle muodostetaan täydennysrakentamisen alue, jonne osoitetaan julkisten lähipalvelurakennusten tontti päiväkotia varten (YL), asuinpientalojen korttelialueet (30 tonttia/AO) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU), jolle mahtuu Suomen
Palloiluliiton luokka 3:n suositusten mukainen jalkapallokenttä. Kaava-alueen pinta-ala on 11.1 ha ja rakennusoikeus yhteensä 9016 k-m2.

Kaavalla annetaan määräyksiä, jotka liittyvät hulevesien käsittelyyn, pysäköintipaikkoihin ja rakennusten kerroslukuun. Lisäksi rakentamista ohjataan kaavaan liittyvällä rakentamistapaohjeella.

Asemakaavaluonnos huomio alueen ominaispiirteet, luo viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön sekä liittyy luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen sen palveluverkostoon, liikenneväyliin ja virkitysreitistöihin.

Ehdotusvaiheen nähtävillä olo 16.6.-17.7.2017


Päätösnumero: AU319
Alue: Ounasmetsä-Kolpeneenharju
Sijainti: Kolpeneen keskuslaitoksen korttelialueen koilliskulma, Matkajängäntien länsipuolella
Uusin vaihe:

Kaupunginvaltuusto 23.10.2017, § 117 


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet:

Aloite Rovaniemen kaupunki 19.9.2016
Kaavoituspäätös 22.11.2016, tekninen lautakunta 22.11.2016 (§ 152)
kuulutus LK 8.12.2016, vireilletulovaiheen nähtävillä olo 9.-21.12.2016
kuulutus LK 3.3.2017, valmisteluvaiheen nähtävillä olo 6.-20.3.2017
Kaupunginhallitus, kokous 25.9.2017, § 451
Kaupunginvaltuusto, kokous 23.10.2017, § 117

 

Lisätietoja:
Kaavoitusarkkitehti Sipi Hintsanen
050 562 6314, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi


Hyväksyjä:
Liitetiedostot Liitetiedostot:
729-Kolpene_Kaavakartta.pdf
729-Kolpene_Kaavaselostus.pdf
729-Kolpene_Rakentamistapaohje.pdf
OAS_Osa_korttelia_729, Matkajängäntie.pdf
729-Kolpene_ehdotus_kaakosta.jpg
729-Kolpene_ehdotus_luoteesta.jpg

Kuvat: