• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 47 tontit 2 ja 3 / Veitikantie 35-37
Kuvaus:

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia As Oy Veitikankulman pysäköinti- ja piharatkaisu siten, että kaikki asemakaavamääräysten mukaiset pysäköintipaikat voidaan rakentaa kokonaan omalle tontille. Tämä edellyttänee, että tonttiin liitetään maa-ala viereisestä puistoalueesta (PI). Samalla tarkastetaan ja saatetaan ajan tasalle puistoalueen (PI) sekä pysäköintialueen (LP) rajaukset. Tavoitteena on luoda asemakaava, joka selkeyttää puistovyöhykkeen rajautumisen asuinkortteliin nähden ja mahdollistaa asemakaavan mukaisen pysäköintijärjestelyn toteuttamisen As Oy Veitikankulmalle. Aloite kaavatyön aloittamisesta on tullut As Oy Veitikankulmalta.

Tekninen lautakunta 25.9.2018, §116, kuulutus LK 21.12.2018


Päätösnumero: AU354
Alue: Veitikanharju
Sijainti: 2. Kaupunginosa, Veitikanharju, Kirkkolammen kaakkoisosa
Uusin vaihe:

Tekninen lautakunta 25.9.2018, §116, kuulutus LK 21.12.2018


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet:

Aloite As Oy Veitikankulma 31.7.2017, Tekninen lautakunta 31.10.2017, § 139, kuulutus LK 14.11.2017 / Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 15.-29.11.2017, Tekninen lautakunta 23.1.2018, § 11, kuulutus LK 31.1.2018 / Ehdotusvaiheen kuuleminen 1.-14.2.2018 / Tekninen lautakunta 25.9.2018, §116, kuulutus LK 21.12.2018


Hyväksyjä:
Liitetiedostot Liitetiedostot:
354_Kaavaselostus_Veitikantie 35 ja 37.pdf
354-Kaavakartta_Veitikantie 35 ja 37.pdf
354-kortteli 47_tonttijako.pdf

Kuvat: