• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Koskenkylän asemakaava
Kuvaus:

Suunnittelualue on kunnanvaltuuston 2.10.2000 hyväksymässä Koskenkylän yleiskaavassa osoitettu suunnittelutarvealueeksi (kaavassa merkitty rk-alue).
Alue liittyy välittömästi 4. kaupunginosan (Pullinpuoli) asemakaavoitettuun alueeseen idässä ja etelässä rakennettuun golf-puiston alueeseen. Alue rajoittuu pohjoisessa Kemijokeen.
Kaavoitusohjelmassa 2009-2012 (tarkistus) todetaan Koskenkylän asemakaavan osalta; Rovaniemen maakuntakaavan, Rovaniemen vaihemaakuntakaavan ja alueidenkäyttöstrategian mukaisille keskustatoimintojen ja taajama-toimintojen alueille käynnistetään yksityiskohtaisempaa maankäyttöä ohjaavan asemakaavan laadinta. Rovaniemen maakuntakaavassa Koskenkylä on taajamatoimintojen aluetta (A).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys 25.11.2015


Päätösnumero: 202/2012,Au215
Alue: Koskenkylän läntinen osa
Sijainti: Entiseltä kunnan rajalta Alaniitynpolulle asti
Uusin vaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys 2.-15.4.2013


Linkki päätöksiin
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 28.2.2012 §38, vireilletulo 20.3.-2.4.2012

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Petteri Lampi, p. 0405046755, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hyväksyjä: kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:

Tiedostot


Kuvat:

Kuvat

Asemakaavoitettava alue
Asemakaavoitettava alue