• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Pohtimolammen asemakaavan muutos ja asemakaavan osittainen kumoaminen
Kuvaus:

Asemakaavoituksen yleistavoitteena on kumota alueen vanhentunut asemakaava tarpeettomana kaupungin maiden osalta. Kumottavan asemakaava-alueen viereisten yksityisten maiden osalta alueen asemakaavaa tarkistetaan tarvittavilta osin.

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 15.-29.10.2018


Päätösnumero: Au383
Alue: Pohtimolampi
Sijainti:
Uusin vaihe: Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 15.-29.10.2018.
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 25.9.2018 §121.
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:
Asemakaavan osittainen kumoaminen ja asemakaavan muutosluonnos.pdf
OAS Pohtimolampi.pdf

Kuvat: