• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Kortteli 10
Kuvaus: 1. kaupunginosan kortteliin 10 on tullut useampia asemakaavan muutosanomuksia. Kaupungin tarkoituksena on käynnistää kyseisten hakemusten johdosta asemakaavan muutos käsittäen koko korttelia 10. Muutoksessa tarkistettaisiin korttelin kerroslukuja, rakennusoikeuksia, käyttötarkoituksia ja pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä sekä rakennussuojeluasioita.
Päätösnumero: 677/2002, A490, 2002-12
Alue: 1. kaupunginosan kortteli 10
Sijainti: Korkalonkatu 30-36 ja Valtakatu 27-35.
Uusin vaihe:

Luonnosvaiheen kuuleminen 1.7.-15.8.2010


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Vireilletulo 29.11.2002, Tekninen lautakunta 3.12.2002 162§, Luonnosvaiheen kuuleminen 21.5.-4.6.2007, Luonnosvaiheen kuuleminen 14.-27.1.2009, Tekninen lautakunta 26.1.2010 §19, Luonnosvaiheen kuuleminen 1.7.-15.8.2010
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:
Havainnekuva 1:1000 (Kannel)
Havainnekuva pohjoisesta, VE3 (1-10)
Viistokuva 2 (Kannel)
Asemakaavallinen ja kaupunkikuvallinen selostus, Suunnittelukeskus Oy
Kaavaluonnos- ja määräykset (Kannel)
Havainnekuva 1:1000 (Peura)
Viistokuva 1 (Peura)
Asemakaavallinen ja kaupunkikuvallinen selostus liitteineen, Suunnittelukeskus Oy
Asemakaavaluonnos ja -määräykset, VE3 (1-10)
Viistokuva 1 (Kannel)
Viistokuva 2 (Peura)
Kaavaluonnos- ja määräykset (Peura)
Korttelijulkisivut, vaihtoehto 4.pdf
luonnosvaiheen nähtävillä oleva asemakaavaluonnos, ve4.pdf
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kortteli 10.pdf
Havainnekuva etelästä, ve4.pdf
Havainnekuva pohjoisesta, ve4.pdf

Kuvat:
Sijaintikartta suunnittelualueesta
Sijaintikartta suunnittelualueesta
Ilmakuva suunnittelualueesta korttelista 10
Ilmakuva suunnittelualueesta korttelista 10