• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: 19.kaupunginosa kortteli 38, Muurola
Kuvaus: Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää Muurolan kaupunginosan korttelin 38 asemakaavan muuttoksen. Muutoksessa osa asuin- liikerakennusten korttelia 38 muutetaan viheralueeksi, joka mahdollistaa alueen käytön myös leikkipaikka-alueena. Julkisesti nähtävillä 10.6.-12.7.2010.
Päätösnumero: 69/2010, AU161, 2010-2
Alue: Muurola
Sijainti: Mäkipuistontie kortteli 38
Uusin vaihe: Julkisesti nähtävillä 10.6.-12.7.2010.
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 26.1.2010 §16, Vireilletulo ja luonnosvaiheen kuuleminen 18.2.-3.3.2010, Tekninen lautakunta 25.5.2010 §101, Kuulutus 9.6.2010 Lapin Kansa, Julkisesti nähtävillä 10.6.-12.7.2010.
Hyväksyjä: Tekninen lautakunta
Liitetiedostot Liitetiedostot:
Kaavaehdotus, asemakaavan muutoskartta 080410.pdf
Asemakaavan selostus 28052010.pdf
Muutosalue ilmakuvalla.pdf

Kuvat:
Ilmakuva kortteli 38, Muurola
Ilmakuva kortteli 38, Muurola