• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa tontit 9012-6, 9012-10, 9011-6, 9029-2 ja 3 sekä teollisuusraide-, katu- ja virkistysalueet, Suosiola
Kuvaus:

Napapiirin Energia ja Vesi Oy hakee asemakaavan muutosta Suosiolan voimalaitoksen
ja lähiympäristön alueelle. Tarkoituksena on laajentaa nykyistä voimalaitosaluetta siten,
että tontille 9012-6 rakennettaisiin uusia energiatuotantoon liittyviä toimitiloja (kiinteän polttoaineen
käsittelytila, konehalli) ja tonttia 9011-6 ja sillä olevaa rakennusta hyödynnettäisiin varastokäytössä.
Voimalaitosalueeseen liitettäisiin myös tontit 9029 2 ja 3, osa viereistä Lampelankatua, virkistysaluetta ja
teollisuusraidealuetta.

Ehdotusvaiheen kuuleminen: 22.12.2017-2.1.2018


Päätösnumero: 2017-1322 , AU342
Alue: 9. kaupunginosa, Teollisuuskylä
Sijainti: Lampelankatu
Uusin vaihe: Ehdotusvaiheen kuuleminen: 22.12.2017-2.1.2018
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet:

Tekninen lautakunta 25.4.2017 (§ 68), kuulutus Lapin Kansa 27.4.2017, vireille tulo 28.4.-11.5.2017, kuulutus Lapin Kansa 18.10.2017, valmisteluvaiheen kuuleminen 19.10.-.2.11.2017, tekninen lautakunta 21.11.2017 (§156), kaupunginhallitus 4.12.2017 (§595), kuulutus Lapin Kansa 21.12.2017, ehdotusvaiheen kuuleminen: 22.12.2017-2.1.2018

Lisätietoja:     kaavasuunnittelija Janne Anttila,  puh. 040-7665193
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:
Asemakaavaehdotus.pdf
Asemakaavan_selostus.pdf
Tonttijako.pdf

Kuvat: