• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Vaaralan asemakaava
Kuvaus: Vaaralan alueella on voimassa oleva osayleiskaava. Kaava ei kuitenkaan oikeuta suoraan rakennuslupaan alueella. Kaavassa on myös osoitettu asemakaavoitettu alue. Tekninen lautakunta on 23.2.2010 päättänyt, että Vaaralan alueen asemakaavoittaminen käynnistetään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Asemakaavan laatimisella selvitetään mm. alueen pysyvän asutuksen sijoittaminen sekä virkistysalueiden järjestäminen alueella. Tekninen lautakunta on päättänyt 25.5.2010, että Vaaran asemakaavan laatiminen laajennetaan koskemaan koko Vaaran hyväksyttyä yleiskaava-aluetta. Vaaralan ja Vartioniemen alueet on jaettu kahdeksi omaksi asemakaavaksi Punkkiojan kohdalta.


Päätösnumero: 987/2011, AU162, 2010-9
Alue: Vaarala
Sijainti: Suunnittelualueen alkupää sijoittuu Suutarinkorvan sillan kohdalta n. 3 km päähän Kuusamontietä itään
Uusin vaihe:

Kaupunginvaltuusto 11.5.2015, §46.

 Osittainen täytäntöönpano kaupunginhallitus 24.8.2015, §276


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 23.2.2010 §52, Kuulutus 17.3.2010 Lapin Kansa, Vireilletulo nähtävillä 18.3.-31.3.2010, Tekninen lautakunta 25.5.2010 §102, Luonnosvaiheen kuuleminen 31.3.-29.4.2011, Tekninen lautakunta 19.6.2012 112§, Kaupunginhallitus 13.8.2012 310§, Julkisesti nähtävillä 5.9.-4.10.2012, Kaupunginhallitus 13.4.2015 155§, Kaupunginvaltuusto 11.5.2015 46§, Kaupunginhallitus 24.8.2015 276§

Vastuuhenkilö: kaavoitusinsinööri Markku Pyhäjärvi, puh. 016 3228927, sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto
Liitetiedostot Liitetiedostot:
Maatutkausraportti Vaarala.pdf
Liikennemeluselvitys, Vaarala.pdf
Asemakaavakartta.pdf
Liikennetärinäselvitys, Vaarala.pdf
Valituksen_alainen_osa.pdf
Asemakaavaselostus.pdf

Kuvat:
Viistokuva, Vaarala
Viistokuva, Vaarala