• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Veitikanharjun palvelukoti
Toiminta-ajatus:
Veitikanharjun palvelukotiin ohjaudutaan asumaan Rovaniemen kaupungin ikäihmisten SAS-työryhmän kautta, kun kotona asuminen ei ole enää turvallista tai ikäihmisen toimintakyky on alentunut merkittävästi. SAS-työryhmän arvioinnin perustana on lautakunnassa 2019 hyväksytty asumispalveluiden myöntämisen perusteet.

Asuminen:
Veitikanharjun palvelukoti on 11-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka sijaitsee keskustan tuntumassa Veitikantiellä. Samassa rakennuksessa on alimmassa kerroksessa Päiväkeskus Onnela. 2.krs:ssa on yksityinen Hoitokoti Harju. Asukkailla on omat huoneet ja muut tilat ovat yhteisiä. Asukashuoneet ovat osittain sisustettuja. Huoneen voi sisustaa lisäksi omilla huonekaluilla, tekstiileillä ja esineillä.

Toiminta:
Asukkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä asukkaan, omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa.  Hoito- ja palvelusuunnitelman perustana on yksilöllisyys ja omatoimisuuden tukeminen. Palvelutalossa on monenlaista toimintaa, järjestetään juhlia ja mielekästä toimintaa päivittäin.  Omaiset ja ystävät ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.    
 
Maksut  
Asukkaat ovat vuokrasuhteessa Tilaliikelaitokseen. Ateriamaksu sisältää aamiaisen, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan. 
Lisäksi asiakas maksaa palvelumaksun saamastaan hoidosta ja hoivasta sekä palveluista. Maksu määräytyy palvelutarpeen ja maksukyvyn mukaan. 
Lääkkeet asukas ostaa itse. Lisäksi on sosiaalihuollon harkinnanvaraiset asiakasmaksut lautakunnan päätöksen mukaisesti.
Ota yhteyttä
Veitikanharjun palvelukoti
Veitikantie 9, 96100 Rovaniemi.
040-771 4269 
 
Palveluvastaava
Päivi Väinämö
046-922 3311