• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Näsmänkiepin palvelutalo

 

Palvelutalo Näsmänkieppi       Palvelutalo Näsmänkieppi 

Palvelutalo Näsmänkieppi

Toiminta-ajatus
Näsmänkieppi on sosiaalihuoltolain alainen yksikkö, jonne SAS-työryhmän päätöksellä asukkaat ohjautuvat asumaan. Näsmänkieppi on palveluasumisen yksikkö, jossa tuetaan asukkaiden elämänlaatua ja heidän päivittäisiä toimintoja. Näsmänkieppi 2 toimii kaupungin jaksohoitoyksikkönä. SAS-hoitajat koordinoivat jaksohoitoa.

Asuminen
Näsmänkieppi on 70-paikkainen palvelutalo, joka sijaitsee Saarenkylässä Näsmäntiellä. Rakennuksessa on kaksi asuinkerrosta ja neljä asumisen yksikköä. Asukkailla on omat huoneet ja muut tilat ovat yhteisiä. Asukashuoneet ovat osittain sisustettuja. Huoneen voi sisustaa lisäksi omilla huonekaluilla, tekstiileillä ja esineillä.

Toiminta
Asukkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä asukkaan, omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa.  Hoito- ja palvelusuunnitelman perustana on yksilöllisyys ja omatoimisuuden tukeminen. Palvelutalossa on monenlaista toimintaa, järjestetään juhlia ja tehdään retkiä. Omaiset ja ystävät ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.  

Maksut 
Asukkaat maksavat vuokran, joka määräytyy perusturvalautakunnan päätösten mukaisesti. 
Ateriamaksu sisältää aamiaisen, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan. 
Asiakas maksaa palvelumaksun saamastaan hoidosta ja hoivasta sekä palveluista. Maksu määräytyy palvelutarpeen ja maksukyvyn mukaan. Maksu sisältää perushoidon, siivous- ja vaatehuollon palvelut sekä sairaanhoidon palvelut.
Lääkkeet asukas ostaa itse.Palvelutalo Näsmänkieppi     Palvelutalo Näsmänkieppi

 

Ota yhteyttä

Näsmänkiepin palvelutalo
Näsmäntie 17, 96900 Saarenkylä

Osastonhoitaja
Sirkka Jatkola
050 594 0417

Varahenkilö
Annika Laukkanen
016 322 8312

Näsmänkieppi 1
016 322 4724

Näsmänkieppi 2
016 322 4714

Näsmänkieppi 3
016 322 4734

Näsmänkieppi 4
016 322 4716