Etusivu>Palvelut>Ikäihmiset>Ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Palveluasuminen

Palveluasumisen tavoitteena on hyvä ja turvallinen vanhuus kodinomaisessa ympäristössä yksilöllisten palvelujen  turvin. Palveluasuminen on tarkoitettu päivittäistä hoivaa ja hoitoa tarvitseville vanhuksille.  Lähtökohtana tehostetun palveluasumisen myöntämiselle on, että asiakas ei selviydy kotona maksimaalisellakaan kotihoidolla ja/tai omaishoitajan tai läheisen tuella. Hakeminen palveluasumiseen tapahtuu SAS-työryhmän kautta ja valinnat tehdään kiireellisyysjärjestyksessä.

Tavallisessa palveluasumisessa asuvat rinnastetaan pääsääntöisesti kotona asuviin.

Ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon / palveluasumisen  hakemus ja myöntämisperusteet kokonaisuudessaan löytyvät tämän sivun liitteistä. Tehostetussa palveluasumisessa on ympärivuorokauden valvontaa, tavallisessa palveluasumisessa tai tukiasumisessa 24 tunnin valvontaa ei välttämättä ole.

Palveluasumisen yksiköt sijaitsevat eri puolella Rovaniemeä.
Palveluasumista tarjoavat Rovaniemellä kaupungin omat yksiköt sekä yksityiset palvelutalot. 

nuoli -sininen.gif Näsmänkieppi     nuoli -sininen.gif Aaltoranta   
nuoli -sininen.gif Metsätähti nuoli -sininen.gif Yksityiset asumispalvelujentuottajat
> Arviointiyksikkö  > Hoivaosasto 2
> Veitikanharjun palvelukoti  

 

Vuokra
Palveluasumisen asukkaat ovat vuokrasuhteessa kaupunkiin / yksityiseen palvelun tuottajaan. Tämänhetkiset vuokrat (2019) kaupungin omissa yksiköissä ovat:   

 • Näsmänkieppi: 19,50 €/m2
 • Aaltoranta: 16,61 €/m2
 • Metsätähti 1: 490,00 € /kk
 • Metsätähti 2: 578,75 €/kk

Asukkailta perittävä vuokra vaihtelee asunnon koon ja asukkaille jyvitettävien yhteisten tilojen mukaan. Yksityisten palveluntuottajien vuokria voi tiedustella kyseisistä yksiköstä.

 

Palvelumaksu
Palveluasumisen palvelumaksu perustuu tuloihin. Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan bruttotulojen 588 € ylittävältä osalta peritään palvelumaksua 45% ja palveluasumisessa 35%. Palvelumaksu on sama asumispaikasta riippumatta.

Muut asiakasmaksut 
Palveluasumisessa maksetaan myös muita asiakasmaksuja. Tämänhetkiset maksut (2020) kapungin omissa yksiköissä ovat:

 • Ateriapäiväpaketti 16,10 €/päivä
 • Liinavaatevuokra 24,00 €/kk
 • Asiointiapu 17,70 € /tunti

Yksityisten palveluntuottajien muita maksuja voi tiedustella kyseisistä yksiköstä.

Lääkkeet asiakas maksaa palveluasumisessa itse. Sairaanhoidosta huolehtii yksikön henkilökunta.

Kelan tuet ovat asumistuki,  hoitotuki sekä lääkemaksukatto.

Asukkaat kalustavat huoneensa itse, sänky on monissa paikoissa valmiina. Apuvälineet asukkaat saavat terveyskeskuksesta (apuvälinelainaamosta) lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yksilöllisyyttä ja omatoimisuutta tukien. Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka toimii myös yhteyshenkilönä omaisiin.

Ota yhteyttä

Ikäihmisten palveluohjaus Nestori
016 322 2580
arkisin klo 9 - 14

Ympärivuorokautisen hoidon palveluesimies:
Anne Mattila
040 747 0838

Palveluasumiseen
hakeminen ja jaksohoito
Sas-hoitajat:
Leena Rusanen 
016 322 6631

Liisa Penttinen
016 322 4647

Laitinen Petra
016 322 4262


Laskutusasiat: 
016 322 4712