• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Kuljetuspalvelut ikäihmisille

Kaikille avoimet palvelubussit

Palvelubussit ovat osa kaikille avointa joukkoliikennettä ja siinä on erityisesti otettu huomioon ikääntyneiden ja toimintaesteisten henkilöiden tarpeet.
Lisätietoa matkapalvelukeskuksen sivuilta.

Kuljetuspalvelut ikäihmisille

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu pääasiassa pienituloisille henkilöille, joilla on erityisiä pitkäaikaisia vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten kulkuneuvojen käytössä, eivätkä palvelu- tai asiointilinjat ole henkilön käytettävissä.

Kuljetuspalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon henkilön kokonaistilanne, jolloin arvioidaan toimintakykyä, terveydentilaa, sosiaalista ja taloudellista tilannetta sekä asuinympäristöä. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun ohjeelliset tulo- ja varallisuusrajat ovat

•yksinasuva: bruttotulot 1 500 € / kk ja kaikkien tilien saldot yht. 4 000 euroa
•pariskunta: brutto 2 200 € / kk ja kaikkien tilien saldot yht. 8 000 euroa.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Kuljetuspalveluna myönnetään enintään kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa yksilöllisen tarpeen mukaan Rovaniemen kaupungin sisällä.

Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi-, virkistys- ja vapaa-ajan matkoihin. Kuljetuspalvelupäätös tehdään määräaikaisena, enintään kahdeksi vuodeksi. Asiakasmaksu on julkisen joukkoliikenteen mukainen kertamaksu. Myös sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut tilataan Matkapalvelukeskuksesta.

Kuljetuspalvelujen hakemista varten lomake löytyy sivun oikeasta reunasta. Tarvittaessa lisätietoja Nestorista, yhteystiedot oikealla.

Matkapalvelukeskus

Matkapalvelukeskuksesta tilataan Rovaniemen kaupungin sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset.

KELAn korvaamat kuljetukset hoitaa Kela-keskus p. 0800 302 240.
Näin tilaat KELAn taksin.

Ota yhteyttä

Neuvontapiste Nestori
Pohjolankatu 2
96100, Rovaniemi
Puh. 016 322 2580
Avoinna arkisin klo 9 – 14

 

Matkapalvelukeskuksen kuljetustilaukset
ma - pe 7.00 - 16.00
016 322 6900
Päivystäjä vastaa muuna aikana.

Näin tilaat KELAn taksin