• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Kotisairaanhoito

Tarjoaa lääkärin määräämiä sairaanhoitopalveluja
van­huksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille koteihin.

Tavoitteena on asiakkaan selviytyminen kotihoidossa
mah­dollisimman pitkään.

Kotisairaanhoidon hoitajat toteuttavat yksilövastuista,
potilaskeskeistä hoitotyötä omahoitajaperiaatteella.

Kotisairaanhoidon asiakkailla on oma lääkäri.
Kotisairaanhoito toimii yhteistyössä asiakkaan,
omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kotisairaanhoidon maksut perustuvat tuloihin, riippuen käyntien määrästä.

Ota yhteyttä

Nestori on avoinna
arkisin klo 9 - 14
Pohjolankatu 2
016 322 2580