• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Asuminen

Hissiavustukset

Valtion hissiavustus
Hissin rakentamiseen olemassa olevaan kerrostaloon, jossa ei ole hissiä ennestään, myönnetään valtion varoista avustusta enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta myönnetään myös muuhun toimenpiteeseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntaesteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin ja muihin tiloihin. Tavoitteena on saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta asuntoihin ja asunnoista niiden yhteistiloihin. Myös apuvälineitä, kuten rollaattoria tai pyörätuolia, käyttävien tulisi päästä hissiin.

Hissin rakentamista ja liikkumisesteiden poistamista koskevilla avustuksilla on jatkuva hakuaika. Avustuksen myöntää ARA. Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista.

Hakulomake ARA 36c

Lisätietoja hissiavustus ja esteettömyysavustus (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivut).

Tietoa asumisen, rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyydestä http://www.esteeton.fi/portal/ 


Rovaniemen kaupungin hissiavustus
Rovaniemen kaupunki myöntää avustusta hissin rakentamiseen olemassa olevaan kerrostaloon, jossa ei ole hissiä ennestään, 5 % hissin suunnittelu-, rakentamis- ja asennuskustannuksista. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on hyväksynyt hissin rakentamishankkeen ja myöntänyt hankkeelle korjausavustuksen. Kaupungin hissiavustus myönnetään valtion korjausavustuksen lisäksi, joten avustuksen kokonaismäärä on 55 %.

Kaupungin hissiavustusta haetaan samanaikaisesti valtion hissiavustuksen kanssa. Hakuaika on jatkuva. Kaupungin avustusta myönnetään vuosibudjettiin varatun määrärahan puitteissa.

 


Hissiavustushakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Rovaniemen kaupunki / Rakennusvalvonta/Hannu Kangas,  PL 8216/Hallituskatu 7,
96101 Rovaniemi.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Lisätietoja: Hannu Kangas 016 - 322 8014
Liitetiedostot